e-strava Informace jídelny
Jídelna Sedlnice
Sedlnice
[0441]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Způsob odhlašování:

prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení na obchod play a apple store nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne, na který má být strava odhlášena.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:

Na internetu zadat www.estrava.cz (objeví se internetové stránky) dostanete se na web: https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
V těchto dnech můžete provádět změny: 1-první jídlo, 2- druhé jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. zadat kód zařízení (identifikace Jídelna Sedlnice): klikneme na číslo identifikace 0441

2. zadat kód uživatele: číslo strávníka bez počátečních 0. (sdělí vedoucí)

3. zadat heslo - malé počáteční písmeno jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo strávníka bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků bez diakritiky a nastavení e-mailové adresy, abyste byli informování o provedených změnách.
(sdělí vedoucí)

4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.

5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn! nebo ODESLAT. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:

Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS). Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Veškeré informace získáte také u vedoucí školní jídelny.