e-strava Informace jídelny
ZŠ Horní Suchá
Horní Suchá
[0040]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:
www.zs-hornisucha.cz - jídelnaPOSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:

1. Zadat kód zařízení : klikneme na číslo identifikace 0040 nebo 0040 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.
Výpis změn je automaticky odeslán na email uživatele, pokud je zadán.

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel přihlášené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Změny jsou zpracovávány každý pracovní den do 12.00.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.


ZPŮSOB PLATEB
BEZHOTOVOSTNĚ - žáci a zaměstnanci a cizí
•Platba stravného prostřednictvím inkasního příkazu je určena pro žáky a zaměstnance a cizí strávníky.
•Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu k 20.dni v měsíci.
•Náplní platby je stravné za odstravovaný měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti a vrácení čipu.