e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Štramberk,MŠ Bařiny
Štramberk
[0397]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 12:00 hodin předchozího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 10:45 – 11:15 hodin.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 65,-Kč v kategorii 3-6 let, a 66 Kč v kategorii 7 let a více

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 733 629 766

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce. /tzn. do posledního dne předcházející měsíc/.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Štramberk-MŠ Bařiny): klikneme na číslo identifikace 0397
2. zadat kód uživatele: sdělí vedoucí
3. zadat heslo - sdělí vedoucí.
Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Bařiny Štramberk tel:733 629 766
vedoucí školní jídelny