e-strava Informace jídelny
ZŠ Komenského 402
Frýdek Místek
[0365]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Informace pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI!

Prodej obědů na PROSINEC 2021:

PONDĚLÍ 29.11.2021 06.30 - 08.00 hod
10.30 - 13.00 hod

ÚTERÝ 30.11.2021 06.30 - 08.00 hod
10.30 - 13.00 hod

Ceny obědů:

věk 7-10 let: 16 obědů x 24,-Kč 384,-Kč
věk 11-14let: 16 obědů x 26,-Kč 416,-Kč
věk 15 let: 16 obědů x 29,-Kč 464,-Kč

cizí strávníci 16 obědů x 69,-Kč = 1.104,-Kč

NELZE PLATIT KARTOU, POUZE HOTOVĚ!!!


Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Stávajícím strávníkům platících inkasem, bude strava automaticky přihlášena od 1.12.2021 (v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na portálu e-strava nebo telefonicky na 558 443 138 nejpozději v daný den do 8.00hod ). Příslušná částka za odebrané obědy v 11/2021 Vám bude stažena z účtu dne 15.12.2021.

Nový strávník si musí zakoupit čip v ceně 100,-Kč,jedná se o zálohovou platbu. Po vrácení funkčního čipu bude záloha vrácena.

Obědy je možno platit i bezhotovostně. Při navedení nového strávníka, u kterého budete chtít, aby se Vám obědy stahovali z účtu (tzv. INKASO), je třeba zaplatit prvotní zálohu 600,-Kč. U cizího strávníka záloha činí 1200,-Kč.

Žádáme rodiče platící bezhotovostní platbou, aby si nastavili limit inkasa ve svém bankovnictví na 1000,- Kč, cizí strávnici 1500,-Kč.
Číslo účtu školy: 179010830/0300

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ!!!
Strávníci platící stravné inkasem, kteří chtějí ukončit stravování z jakéhokoliv důvodu, (např. nechtějí se nadále stravovat, dítě přechází na jinou školu, zaměstnanec ukončí pracovní poměr...),musí tuto skutečnost sami nahlásit v kanceláři školní jídelny na 6.ZŠ Pionýrů 400. Škola nám tyto změny nehlásí!!!
UPOZORNĚNÍ!!!!!!

Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138.

Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.
INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY NA 6. ZŠ


Cena stravného
děti 7 – 10 let 24 Kč
děti 11 – 14 let 26 Kč
děti 15 let 29 Kč
cizí strávníci 69 Kč
čip 100 Kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Prodej stravenek na 6. ZŠ
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Odhlášky
Odhlášky se provádí přes internet (e-strava), na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ - 365)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!