e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom
Kamenec pod Vtáčnikom
[0276]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vedúca šk.jedálne: Ingrid Petrisková
Hlavná kuchárka: Viera Tóthová
Pomocná kuchárka: Andrea Jánošková

Platby za stravu:
Stravná jednotka pre žiaka 1.-4. ročníka: 1,01 EUR
Stravná jednotka pre žiaka 5.-9. ročníka: 1,09
Cudzí stravníci: 2,16 EUR

Platba za stravu sa hradí mesiac vopred.

ODHLASOVANIE ŽIAKOV ZO STRAVY:
- osobne
- telefonicky: 0465465273

Odhlásiť žiaka je potrebné 24 hod. vopred, v prípade náhleho ochorenia do
7,30 hod.ráno.

Výdaj obeda do obedára pre cudzích stravníkov je v čase: od 11 hod. - 11,30 hod