e-strava Informace jídelny
ZŠ Školská
Karviná
[0220]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE :
--------------------------------
7:00 - 14:30 hod
--------------------------------

MOBIL : +420 602 673 762
e-mail: barbora.mitrovska@zsskolska.eu

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:
www.zsskolska.eu - jídelna

Upozorňujeme rodiče, že obědy pro nemocné (nepřítomné) dítě se vydávají pouze první den nemoci (nepřítomnosti), a to od 11:15 do 11:35 hod.
Takto vydáno jídlo do vlastních jídlonosičů je určeno K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!!!

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:

1. Zadat kód zařízení : klikneme na číslo identifikace 0220 nebo 0220 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Změny jsou zpracovávány každý pracovní den do 13.30.


Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník*uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Pro šk. rok 2022/2023 tj. á 54,00 Kč (režijní a mzdové náklady). Strávník je vyzván k úhradě doplatku.


ZPŮSOB PLATEB
BEZHOTOVOSTNĚ - žáci a zaměstnanci a cizí
•Platba stravného prostřednictvím inkasního příkazu je určena pro žáky a zaměstnance a cizí strávníky.
•Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu nejpozději k 20.dni v měsíci.
•Náplní platby je stravné na nový měsíc a vyúčtování odhlášek z předcházejícího měsíce.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti.