e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ ČSA 1026
Bohumín
[0018]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE :
--------------------------------
7,30- 8,15 11,00 - 12,00 HOD.
--------------------------------

TELEFÓN ŠJ : 596 013 775
MOBIL : 737 286 817

================================================
Pozor !!!!!!

Vážení rodiče, žáci, strávníci, z důvodu stále rostoucích cen potravin oznamujeme, že od 1.4.2023 dochází ke zvýšení cen stravného.
Z tohoto důvodu prosím strávníky, kteří platí inkasem o kontrolu horního inkasního limitu.

==================================================
Ceny stravného dle kategorií:

cena od 1.4.2023 nový inkasní limit

I. kategorie (děti 7 – 10 let) 33,- Kč 1.000,-Kč
II. kategorie (děti 11 – 14 let) 35,- Kč 1.000,-Kč
III. kategorie (děti 15 let) 38,- Kč 1.000,-Kč
__________________________________________________

Kategorie pro mateřské školy

cena od 1.4.2023 nový inkasní limit

celodenní strava děti do 6 let - 49,-Kč/1.300,- Kč
celodenní strava děti od 7 let - 55,-Kč/1.300,- Kč
_________________________________________________

cena od 1.4.2023 nový inkasní limit

Dospělí - cizí strávníci - 97,- Kč / 2.300,- Kč

__________________________________________________

Cena doplatku režijních nákladů je pro všechny kategorie jednotná ve výši 53,- Kč.

==================================================
Výběr stravného na červen 2023
Datum Provozní doba kanceláře

30.5.2023 - ÚT 7:30 – 8:15 11:00 – 15:00 hod.
31.5.2023 - ST 7:30 - 8:15 11:00 - 13:00 hod.

==================================================
OBĚD Č.3 JE URČEN POUZE CIZÍM STRÁVNÍKŮM
A ZAMĚSTNANCŮM ZŠ ČSA.
POKUD ŽÁK PROVEDE ZMĚNU NA OBĚD Č.3 BUDE MU AUTOMATICKY ZMĚNĚN NA OBĚD Č. 1.

==================================================
Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci,
naše škola umožňuje platbu stravného formou inkasa z vašeho účtu. Stravné je vybíráno předem. tudíž i inkasní platby budou vybírány měsíc dopředu, aby nedocházelo k případům, že se strávník stravuje , přestože nemá obědy zaplaceny.

Inkaso bude stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Tzn.: první inkaso bude staženo 15. srpna na měsíc září, 15. září na měsíc říjen, atd.

Pokyny k nastavení inkasní platby:

1. Vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo vytisknout „Potvrzení k povolení inkasa“
2. Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví:
- název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Čs. armády 1026 Bohumín
- číslo účtu příjemce platby: 0101334261
- kód banky příjemce platby: 0800
- počáteční datum účinnosti (v případě stravování od září nutno nastavit stahování od srpna)
- nezadávat variabilní ani specifický symbol
- horní limity pro jednotlivé platby inkasa:

- obědy 1.000,- Kč
- stravné – cizí strávníci 2.300,- Kč
- nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo vytisknout zadání inkasa z Vašeho elektronického bankovnictví

3. S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do stravovacího programu. Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena nejpozději do 10. dne v měsíci.

4. Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 15. dni v měsíci. Strávníci, kteří uhradí stravu (školné) inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 1. dne musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí jídelny, nebo si stravu odhlásit přes internet (e-strava). Pokud nedojde ke stažení inkasa stravného či školného, musí se platba uhradit v hotovosti nejpozději do konce daného měsíce. V opačném případě neposkytne jídelna danou službu od 1. dne v následujícím měsíci, ale až po uhrazení.

5. Odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním – odhlášky za září budou zohledněny v inkasu stahovaném v říjnu – tedy platba na měsíc listopad.

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny tel. 596013775, mobil 737286817.
Změny ve stravování je třeba hlásit vedoucí školní jídelny.kategorie - cena stravného - inkasní limit
__________________________________________________
I.kat - 33,- Kč / 7 - 10 let / 1.000,- Kč
II.kat - 35,- Kč / 11 - 14 let / 1.000,- Kč
III.kat - 38,- Kč /15 a více let/ 1.000,- Kč

VEŘEJNOST - 97,- Kč /v jídlonosiči/ 2.300,- Kč

DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU
53,-KČ/ 1 DEN
__________________________________________________

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
=========================================

1.Zadat kód zařízení : klikněte na číslo identifikace 0018 nebo 0018 přímo vepište do příslušného rámečku.

2.Zadat kód uživatele : číslo čipu bez počátečních 0

3. Zadat heslo : každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru :
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu
(bez počátečních 0)

4.Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.

5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.


6.Pak proveďte požadované změny : 2 – jídlo ;
0 – odhláška

7. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn !!!

Objeví se hlášení,že objednávka byla úspěšně odeslána.

Je nutné,aby strávník měl zakoupené obědy na dané dny ,ve kterých chce změny provádět .