e-strava Informace jídelny
ŠJ při ZŠ J.z Poděbrad
Frýdek Místek
[0017]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

druhy stravování:
-žáci+ dieta bezlepková/bezlaktózová
-dospělí strávníci -doplňkové stravování
Způsob placení stravného:bankou (nastavení inkasa),v hotovosti cizí strávníci, firmy fakturou.
Na jakékoli dotazy volejte :mobil 737 044 930
Rodiče, pokud žák NEBUDE odebírat obědy, musíte je SAMI ODHLÁSIT přes aplikaci e-stravu nebo tel.
Telefon jídelna:737 044 930, 558 425 516
Cena stravovacího čipu je 120,-Kč
Možné změny prodeje a výdeje jsou vždy včas vyvěšeny.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: v mobilní aplikaci e-strava ulrich si můžete denně v jídelníčku odpoledne po 14,45 hod. kontrolovat, zda vaše dítě bylo na obědě. Pokud nebylo,v ten daný den tam bude mít červený křížek.
SILNĚ DOPORUČUJI KONTROLOVAT!

Pokud žák nenosí čip do jídelny, bude poslán na konec řady a oběd mu bude vydán po ověření nákupu.
27.11. je jednodenní STÁVKA celé školy- NEVAŘÍME
Prodej obědů prosinec :
(žáci inkasem)

29. a 30. listopadu 7,15 - 8,00 11,00 - 14,00 hod.
1. prosince 7,15 - 8,00 hod. nebo dle tel.dohody.

Poté jako obvykle každé pondělí 7,15 - 8,00 hod.

Cena stravenek :
žáci 7-10 let 16dnů x 28,- = 448,-Kč
žáci 11-14let 16dnů x 30,- = 480,-Kč
žáci 15tiletí 16dnů x 32,- = 512,-Kč
Bezlepková/bezlaktózová dieta:1.st.512,-Kč,2.st.544,-Kč,3.st.576,-Kč
Dospělí strávníci: 16 x 100,- = 1600,- Kč
17.11. je Státní svátek - nevaříme.
Poslední prodej na prosinec je 18.12. 7,15 - 8,00 hod., prodej na leden je až 2.1.2024
UZAVÍRKA VŠECH ODHLÁŠEK je ve středu 20.12. ve 13,00 hod. Poté si můžete oběd pro nemocného žáka vyzvednout do nosiče.
Vratky odhlášek hotovost:20. a 21.12. v prodejním okénku ved. jídelny(zvenku).
Přeplatky bankou budou vráceny zpět na účet.
Od 22.12. do 2.1. 2024 jsou Vánoční prázniny - nevaříme.
Stravovací čipy přijímáme zpět pouze čisté, fungující a mechanicky nepoškozené.
UPOZORNĚNÍ:v případě neodhlášeného obědu od 2.dne nepřítomnosti žáka ve škole doplatí rodiče 50,-!Kč za den do plné ceny obědu. Od 2. dne nepřítomnosti ve škole stát obědy žáku nedotuje! Proto je důležité odhlašovat řádně žáku oběd, když chybí.

Cena 1 obědu od 1.9.2023:
žáci 7-10 let 28,- Kč dieta 32,-Kč
11-14 let 30,- Kč dieta 34,-Kč
15letí 32,- Kč dieta 36,-Kč
Cizí strávníci 100,- Kč za 1 oběd

Výdej obědů cizí strávníci 11,15 - 11,45 hod. V 11,55 vchod pro cizí strávníky uzavřeme!
Výdej obědů gymnázium/scio:11,20 - 11,45 hod.
Výdej obědů žáci:
11,55 - 13,50 hod. Ve 14,00 hod. jídelnu uzavřeme.
Pokrm uvařený v jídelně je určen k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.Další info jsou uvedeny v Řádu ŠJ,který je vyvěšen v jídelně a také na webu ZŠ. Od 1.1.2007 jsme plátci DPH.
ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je nejpozději ráno do 7.50 hod na tentýž den.
VÝJIMKOU je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem. Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen.
VYÚČTOVÁNÍ se provádí průběžně během školního roku.
PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA si oběd vyzvednete do jídlonosiče, ale následující dny musíte odhlásit.Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na státní dotaci.Oběd musí zaplatit celý(potraviny+mzdové+věcné náklady), protože na dotaci v tu chvíli škola nemá nárok.
Školní rok 2023/24 je od 4.9.2022 do 31.8.2023.

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ čip, může do konce měsíce hlásit své číslo, pak si musí koupit nový.Pokud ŽÁK ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ čip, předloží notýsek, kde musí mít zapsané číslo. Na konci měsíce si rovněž musí koupit nový čip a opravit číslo v notýsku.
Pokud strávník čip nevrátí a nebude stravu odebírat déle než 1 rok, může být vyřazen a záloha 120,-Kč se již nevrací.