e-strava Informace jídelny
ZŠ El.Krásnohorské
Frýdek Místek
[0016]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky


VÝBĚR stravného
ÚNOR 2022
_____________________________________________________

28.1.2022 PÁTEK 6:30 – 09:00 11:00 – 13:30
31.1.2022 PONDĚLÍ 6:30 – 09:00 11:00 – 13:45
1.2.2022 ÚTERÝ 6:30 – 09:00 11:00 – 13:45
2.2.2022 STŘEDA 6:30 – 09:00 11:00 – 13:45

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

CENA podle věku :

7 – 10 let ………. 456,- Kč 19 x 24,-
11 – 14 let ………… 494,- Kč 19 x 26,-
15 a více let…………. 551,- Kč 19 x 29,-
Cizí strávníci…………1400,- Kč 20x70,-
_____________________________

Výdej obědů do jídlonosičů (děti i cizí strávníci)
11:15-11:30 h vchod bývalá 9.Zš - 2. stupeň


Estrava v mobilu
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
od 01.05.2021 je funkční mobilní verze Estravy pro smartphony s OS Android a iPhone pro vybrané jídelny. Aplikaci si můžete stáhnout z Obchod play a z App store, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Zůstává v provozu také m.estrava.cz.
Aplikace eStrava pro operační systémy Android a iPhone slouží především k objednávání a odhlašování stravy na internetovém portálu www.estrava.cz z mobilních zařízení. Objednávání a odhlašování stravy po internetu je součástí stravovacích systémů dodávaných firmou Ulrich SOFTWARE s r.o. Pro uživatele to znamená stejnou funkčnost pro přístup na portál eStrava jako přes webový prohlížeč.

Náměty nebo hlášení chyb můžete posílat na info@ulrichsw.cz.

Funkce aplikace:
- zobrazení objednávek jídel
- objednávání a odhlašování jídel
- hodnocení obědů
- zobrazení plateb
- zobrazení odběru jídel
- nastavení účtu
- informace o jídelně


DŮLEŹITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PLATBU INKASEM!!!

OD 1.1.2021 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČTU NAŠÍ ŠKOLY, ZMĚŇTE SI ČÍSLO ÚČTU VE SVÝCH BANKÁCH, AŤ MOHOU PLATBY INKASEM ZA MĚSÍC LEDEN PROBĚHNOUT V POŘÁDKU.
děkujeme

Nové č.účtu školy 2254225444/5500


Nedotovaná strava za neodhlášené obědy 26,- Kč
(Žák má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti ve škole, pokud onemocní, musí si oběd odhlásit, pokud tak neučiní, nejedná se již o školní dotované stravování a za neodhlášené obědy účtujeme doplatek 26,- Kč za 1 den)


!!!! e-mail neslouží k odhlašování obědů !!!!


ZÁLOHA na zapůjčení čipu činí 100,-( vratná při navrácení nepoškozeného funkčního čipu)


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

CENY STRAVY:

Žáci 7-10 let ... 24 Kč
Žáci 11-14 let... 26 Kč
Žáci 15- více let ... 29 Kč
Cizí strávníci ... 70 Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího rokuŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo. Změna obědu na č.2 se provádí vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

- Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc!!!

- Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

- V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!!

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!


Změna jídelního lístku -možná!!!UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY - DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

- S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (

- Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb).

- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!!

- Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.

Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

- Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

- Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku,kterého dosáhnou ve škol. roce ( září - srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.