e-strava Informácia jedálne
ZŠ Valaská Belá
Valaská Belá
[0187]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vedúca ŠJ pri ZŠ:Linda Olejková
Hlavná kuchárka:Karin Michalová
Pomocná kuchárka:Miriam Sondorová


Pracovná doba ved.ŠJ:
P:7.00-15.00
U:7.00-15.00
S:7.00-15.00
Š:7.00-15.00
P:7.00-15.00


V našej jedálni varíme pre žiakov školy,pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.Jedáleň je zapojená do programu školské ovocie a školské mlieko.

Odhlasovať zo stravy sa treba deň vopred a to do 14.hodiny písomne do písanky na to určenej alebo telefonicky na tel.č.046/54 58 585,príp.0914 128 651

Pplatok za stravu:

Žiaci 1.stupeň: 1,01€+0,50€ réžia
Žiaci 2.stupeň: 1,09€+0,50€ réžia
Cudzí stravníci: 2,64€