e-strava Informace jídelny
ZŠ Zátopkových
Třinec
[0015]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

PRODEJ OBĚDŮ
Hotovostní platba - obědy za hotové se prodávají vždy poslední pracovní den v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny od 7,00 do 11,00 a od11,45 do 13,50 hodin.
Bezhotovostní platební systém - splatnost je vždy k 20.dni měsíce na měsíc další.K tomu je nutné zřídit si SOUHLAS K INKASU ve své bance. Bližší informace získáte u vedoucí školní jídelny.

VÝDEJ OBĚDŮ
Jelikož máme zavedený elektronický systém výdeje obědů je nutno koupit u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip (cena jednoho čipu = 110,00 Kč),
který slouží k identifikaci strávníka, proto musí strávník nosit čip s sebou do jídelny. Po projetí čipu přes snímač u výdejního okénka pozná kuchařka co si žák objednal a do které kategorie patří.
Při poškození nebo ztrátě čipu musí si strávník koupit čip nový. Použité čipy ani peníze se nevracejí.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
1. osobně ve školní jídelně den předem do 12,50
2. telefonicky na čís. 558 997 063
3. prostřednictvím internetu den předem do 12,30 hodin
E-mailová adresa školy a školní jídelny neslouží k odhlašování obědů.

INTERNETOVÉ ZMĚNY
Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno: 1 - první jídlo.
2 - druhé jídlo si vybírá
prostřednictvím internetu nejpozdějí 3 dny předem do 13,00 hodin.
Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného najdete na stránkách naši školy nebo na internetu www.estrava.cz
Pro přístup na e-stravu má každý strávník, který si ještě nezadal vlastní heslo, přidělené přístupové heslo ve tvaru:iniciály(malá
počáteční písmena jména a příjmení)+číslo čipu.
Základní podmínkou k využívání estravy ze strany strávníka je přihlášení ke stravování na daný měsíc u vedoucí jídelny.
Pak můžete provádět změny jídel na adrese www.estrava.cz
Nabídne se seznam jídelen.Poté je nutno vyplnit následující pole:
*Kód zařízení - lze vypsat ručně, případně kliknout na identifikační číslo - u nás 15
* Kód uživatele - číslo čipu
* Heslo - viz výše
* Přihlásit - kliknutím vstoupite do hlavního menu.
Pokud se objeví na obrazovce okno s varovnou hláškou o nezdařeném přihlášení, je nutno všechny kroky opakovat.
Po úspěšném přihlášení si z hlavního menu vyberete.
* Jídelníček + výběr období pro jídelníček a pak můžete provést změnu stravy nebo stravu si odhlásit, pouze u aktivních dnů .Po provedení změn nesmí uživatel zapomenout tyto změny uložit.Poté se zobrazí hlášení a výpis provedených změn. Můžete si také sami nastavit emailovou adresu,na kterou Vám automaticky přijde hláška o provedených změnách.
Veškeré uložené změny jsou automatický registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0.Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

CENY OBĚDŮ
Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce ( 1.9.- 31.8.)
Stravné
7-10 let 32,00 Kč
11-14 let 34,00 Kč
15 a více let 36,00 Kč
cizí 85,00 Kč

SVAČINKY
Naše školní jídelna nabízí pro žáky dopolední svačinky .
Svačinky jsou tvořeny pečivem (chlebem) s pomazánkou, a vždy doplněny nápojem.
Cena svačinek:
1 stupeň 20,00 Kč
2 stupeň 22,00 Kč
Platbu za svačinky lze přidat k platbě stravného za obědy. K tomu je nutno navýšit limit na svém účtu a dát písemný souhlas k inkasu v kanceláři vedoucí jídelny. Přihlašování a odhlašování svačinek probíhá stejným způsobem jako u obědů.
Z provozních důvodů může dojít ke změně
jídelníčku !

UPOZORNĚNÍ
Podle zákona 561/2004 Sb.,§ 119 nárok na školní stravování mají pouze žáci v době jejich pobytu ve škole.
Za pobyt ve škole se považuje rovněž první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
V tento den může strávník odebrat oběd do jídlonosičů, vždy před výdejem jídel od 11,20 do 11,40 hodin.
Další dny nemoci a další nepřítomnosti si musí strávník odhlásit. U neodhlášených, a to i u neodebraných obědů od druhého dne absence žáka ve škole bude na konci měsíce (dle evidence ve třídní knize) doúčtován doplatek výrobních nákladů ve výši 36,00 Kč na 1 oběd, který musí uhradit strávník.
Doplatek nedotované stravy je nutné uhradit nejpozději do konce následujícího měsíce.
Tento postup je nařízen vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování.