e-strava Informace jídelny
6.ZŠ Pionýrů 400
Frýdek Místek
[0166]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Informace pro rodiče žáků platící v HOTOVOSTI!

Prodej obědů na ČERVEN 2022:

PONDĚLÍ 30.05.2022 06.30 - 08.00 hod
10.30 - 13.00 hod

ÚTERÝ 31.05.2022 06.30 - 08.00 hod
10.30 - 13.00 hod

Ceny obědů:

věk 7-10 let: 22 obědů x 27,-Kč 594,-Kč
věk 11-14let: 22 obědů x 29,-Kč 638,-Kč
věk 15 let: 22 obědů x 32,-Kč 704,-Kč

cizí strávníci 22 obědů x 75,-Kč = 1.650,-Kč

NELZE PLATIT KARTOU, POUZE HOTOVĚ!!!
Žádáme rodiče a žáky, aby nosili přiměřený finanční obnos!!!

Cizí strávníci (nosič) odebírají obědy v době od 11.00 do 11.30 hod v jídelně.

Cizí strávníci (jídelna) si můžou oběd sníst v jídelně v době od 11.30 do 13.45hod.


Obědy pro žáky první den nemoci si rodiče můžou vyzvednout do jídlonosiče v 11.30 hod v jídelně školy.

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Stávajícím strávníkům platících inkasem, bude strava automaticky přihlášena od 1.6.2022 (v případě potřeby si můžete stravu odhlásit na portálu e-strava. POUZE ve výjimečných případech telefonicky na 558 443 138 nejpozději v daný den do 8.00hod ). Příslušná částka za odebrané obědy v 05/2022 Vám bude stažena z účtu dne 15.06.2022.

Nový strávník si musí zakoupit čip v ceně 100,-Kč,jedná se o zálohovou platbu. Po vrácení funkčního čipu bude záloha vrácena.

Obědy je možno platit i bezhotovostně. Při navedení nového strávníka, u kterého budete chtít, aby se Vám obědy stahovali z účtu (tzv. INKASO), je třeba zaplatit prvotní zálohu 600,-Kč. U cizího strávníka záloha činí 1200,-Kč.

Žádáme rodiče platící bezhotovostní platbou, aby si nastavili limit inkasa ve svém bankovnictví na 1000,- Kč, cizí strávnici 1500,-Kč.
Číslo účtu školy: 179010830/0300


NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO od 1.1.2022!!!

Ceny obědů:

7-10 let 27,-Kč/oběd
11-14 let 29,-Kč/oběd
15 let 32,-Kč/oběd
cizí strávníci 75,-Kč/oběd


UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ!!!
Strávníci platící stravné inkasem, kteří chtějí ukončit stravování z jakéhokoliv důvodu, (např. nechtějí se nadále stravovat, dítě přechází na jinou školu, zaměstnanec ukončí pracovní poměr...),musí tuto skutečnost sami nahlásit v kanceláři školní jídelny na 6.ZŠ Pionýrů 400. Škola nám tyto změny nehlásí!!!
UPOZORNĚNÍ!!!!!!

Telefonicky lze obědy odhlásit pouze ve výjimečných případech ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138.

Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka v 11.30hod ve ŠJ. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.


___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
________________________

Cena stravného
děti 7 – 10 let 27Kč
děti 11 – 14 let 29 Kč
děti 15 let 32 Kč
cizí strávníci 75 Kč

čip 100 Kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Výdej stravy
11.30 – 14.00 hod.
pro žáky a zaměstnance školy
11.10 – 11.30 hod.
do jídlonosičů
13.50 – 14.00 hod.
do jídlonosičů

Prodej stravenek
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.


Odhlášky a výběr čísla obědu
Odhlášky a výběr čísla obědu se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Oběd č. 2 se vybírá dva pracovní dny dopředu. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den. Oběd č. 2 se vaří při počtu 25 strávníků a více. Pokud se oběd č. 2 nevaří, strávník má automaticky oběd č. 1.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 2 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!