e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Palkovice
Palkovice
[0133]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

POZOR!!!!
---------------------------------
Vážení strávníci,

Portál e-Strava umožňuje strávníkům jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které vám naše stravovací zařízení poskytuje.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:
Na internetu zadat www.estrava.cz - objeví se internetové stránky nebo pro mobily s OP Android použijte ke stažení aplikace obchod play a pro mobily od Applu aplikaci App. store, zadejte vyhledat aplikaci Estrava Ulrich.

Přihlašování e-stravy:
Pro přihlášení je nutné, aby měl uživatel přihlášené stravné na dané dny.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, O- odhláška

Registrace uživatele:
1. vybrat ZŠ a MŠ Palkovice /kliknete na číslo identifikace jídelny nebo jej napíšeme přímo do příslušného rámečku (0133)/
2. zadat kód uživatele- číslo čipu, MŠ - sdělí vedoucí
3. zadat heslo - každému je přiděleno přístupové heslo ve tvaru :
Iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení bez diakritiky) + číslo čipu (bez počátečních 0)
4. objeví se jméno strávníka a menu
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolíte nabídku aktuálního měsíce. Pak můžete provést změny v odhlášení. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko "Odeslat změny". Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Změny jsou zpracovávané každý pracovní den do 7 hod..

Doporučujeme změnit vaše přístupové heslo. V případě zapomenutí hesla, si kliknete na volbu poslat zapomenuté heslo (vygenerované heslo bude odesláno na nastavený mail).
Upozornění :
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.
Vedoucí školní jídelny: Marcela Hlaváčová, tel. 558 441 731.---------------------------------
---------------------------------
Vážení strávníci,

stravné se hradí od školního roku 2022/23 inkasem z vašeho účtu na účet Základní školy a mateřské školy Palkovice 307732249/0300
Informace a přihlášku na stravné najdete na Edukidu. V případě nejasností kontaktujte vedoucí školní jídelny
paní Hlaváčovou 558 441 731/732
jidelna@zspalkovice.cz

Ceny stravného platné od 01.9.2023


celodenní do 6-ti let.....46,- Kč
----------------------------------
celodenní nad 6 let ......50,- Kč
----------------------------------
----------------------------------

1. stupeň 6 - 10 let.....33,- Kč
2. stupeň 11 - 14 let.....35,- Kč
3. stupeň nad 15 let.....38,- Kč
----------------------------------
Stravné ve šk. roce 2023/24 bude inkasované z vašeho účtu 29.8.,4.10.,3.11.,5.12.,4.1.,5.2.,5.3.,4.4,6.5.,5.6. Částka v daném měsíci je počet školních dnů krát denní stravné mínus odhlášená strava z měsíce předem.
----------------------------------

Upozorňuji na povinnost odhlášení stravy žáka v případě nepřítomnosti ve škole. Pouze první den nemoci je umožněno zákonem oběd odnést v jídlonosiči. Jsme povinni kontrolovat docházku v třídních knihách a porovnat ji s výkazy stravovaných osob. Pokud bude zjištěno, že oběd, na který nevznikl nárok nebude odhlášen jsme povinni žádat po strávníkovi, či zákonných zástupcích nezletilých strávníků o doplacení režijních nákladů na neodhlášený oběd a to ve výši 34,- Kč. Platbou stravného platíte pouze cenu za potraviny.

----------------------------------


Noví strávnici v ZŠ potřebuji čip, který si mohou zakoupit u vedoucí školní jídelny.
Cena čipu je 95,- Kč
Čip je elektronické zařízení. Neopatrným zacházením se může poškodit (úderem, polití tekutinou, apod.). Používejte pouze nepoškozené čipy. Kdo čip zapomene je povinen znát číslo a oběd si vyzvedne na konci výdeje pro danou kategorii. Číslo čipu nahlásí paní kuchařce.

-----------------------------------
ŠKOLNÍ AUTOMAT
PROVOZ ŠKOLNÍHO AUTOMATU POKRAČUJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24. Platnost karet z minulého školního roku je prodloužena.
Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky
www.happysnack.cz. Na webu je možno zjistit další informace o změnách. Žáci, kteří mají zájem nakupovat zdravé svačinky a nápoje ve školním automatu si mohou zdarma vyzvednout nové karty do školního automatu u vedoucí školní jídelny.


Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni a všem strávníkům přejeme dobrou chuť!
Zaměstnanci ŠJ

----------------------------------

Vnitřní řád školní jídelny

1. Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dbají svým chováním a vystupováním na kulturu stolování. Z jídelny je zakázáno vynášet jakékoli jídlo.

2. Žáci přicházejí v doprovodu vyučujícího poslední hodiny k jídelně, ukázněně čekají před vstupem, umyjí si ruce, dovnitř vstupují na pokyn dozoru, mají s sebou platný nepoškozený stravovací čip. V případě zapomenutí čipu si strávník oběd vyzvedne na konci výdeje pro danou kategorii, kdy nahlásí své číslo čipu paní kuchařce.

3. Každý žák dbá na čistotu a pořádek v jídelně a na vyznačené rozestupy.

4. Obědy se vydávají od 11,00 do 13,30 hodin

5. Platby za stravné jsou z vašeho účtu inkasovány na účet školy poprvé 29. 8. 2023 na září.

6. Odhlašovat obědy je možno ještě tentýž den do 7,00 hodin na internetovém portálu e-Strava nebo do 7,30 hodin telefonicky 558 441 732, emailem jidelna@zspalkovice.cz nebo osobně u vedoucí školní jídelny. Pokud dítě je odhlášeno na neurčitou dobu je nutno přihlásit stravu nejpozději den předem. Dle vyhlášky č. 107/2005 sb. je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka, se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu - cenu uvedenou v příloze č.1. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole neodhlášený oběd musí být uhrazen v plné výši. Tedy finanční normativ plus osobní a provozní režie, která činí 34 Kč.

7. Výdej obědů do jídlonosiče pro nepřítomného žáka bude od 11.00 do 13.30 hod. U hlavního vchodu kontaktujte školníka nebo vedoucí školní jídelny.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

8. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.
V Palkovicích 22.8.2023
Marcela Hlaváčová
vedoucí ŠJ