e-strava Informace jídelny
ZŠ sv.Zdislavy
Kopřivnice
[0127]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Od ledna 2014 přešla ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice na systém e-strava, který přináší řadu výhod, jako je výběr ze dvou jídel, jejich přihlašování i odhlašování přes internet, místo průkazek čipy. Přináší ale také změny – za čipovou klíčenku je třeba zaplatit jednorázovou částku 100,- Kč.

PLATBA STRAVNÉHO Z ÚČTU

• Číslo účtu pro inkaso stravného u České spořitelny: 0100059851/0800,
• Číslo účtu pro inkaso stravného u ostatních bank: 1767247329/0800.
Inkasa stravného ze všech účtů probíhají vždy k 20. dni v měsíci.


PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Pro výběr jídel je nutné se přihlásit do programu e-strava na www.estrava.cz, což lze i z webových stránek naší školy. Číslo školy je 127. Dále uveďte:

• Kód uživatele: číslo z klíčenky bez počátečních nul (např. pro 0082 uveďte 82).
• Heslo: monogram+kód uživatele (Karel Žáček má kž82).

Heslo je vhodné po přihlášení změnit. Dobře si nové heslo poznačte! V případě zapomenutí hesla požádejte o nastavení nového přístupu p. Pavlínovou, tel.: 556811343.


VOLBA DRUHÉHO JÍDLA, ODHLÁŠENÍ STRAVY

Volba druhého jídla se provádí na internetu nejpozději 3 pracovní dny předem. Pokud nenavolíte druhé jídlo, automaticky dostáváte jedničku. Zde na internetu můžete stravu také odhlásit do 8:00 hodin v den výdeje.

Přejeme dobrou chuť!
V Kopřivnici 25. 9. 2014