e-strava Informace jídelny
ZŠ Zelená
Ostrava
[0090]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 11. 2016 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Každý strávník má přidělen čip s pořadovým číslem a heslo(iniciály+číslo čipu). Např.Adam Šedý číslo čipu 0005, bude mít heslo as5
Každý strávník je povinen do 14:00 hodin předchozího dne stravu v případě potřeby odhlásit.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou (tzv. dotovanou) cenu do přineseného jídlonosiče.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme rodiče žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti bude žákovi účtován k běžné částce stravného navíc doplatek za neodhlášenou stravu ve výši 35 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne, na který má být strava odhlášena
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na číslo: 725 059 481, 596 632 605
3) na PC v hale školy

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete se na web htps://secure.ulrichsw.cz/estrava/, kde můžete provést odhlášku resp. přihlášku stravy

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Ve stravovacích dnech může strávník provádět změny: 1-má jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ Zelená Ostrava): klikneme na číslo identifikace 0090
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo čipu
3. zadat heslo(iniciály+číslo čipu). Např.Adam Šedý číslo čipu 0005, bude mít heslo as5 , po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků a nastavení e-mailové adresy, aby jste byli informování o provedených změnách
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Změny na portálu ukončite tlačítkem KONEC.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ Zelená Ostrava, tel: 725 059 481, 596 632 605


vedoucí: Renáta Krupičková