e-strava Informace jídelny
ZŠ Rychvald, Školní
Rychvald
[0089]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE: 7:30 - 8:30 hod

Tel: 730 521 485
_______________________________________________

VÝBĚR STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ:

Čt 29.8. 7:30 - 13:00
Pá 30.8. 7:30 - 13:00
Po 2.9. 7:30 - 15:00


Školní jídelna dočasně ukončuje stravování cizích strávníků k 30.6.2019

Obědy 2019/2020
Od 1.9. 2019 dochází k následovné úpravě cen obědů:Strávníci 7-10 let: z 21,- Kč na 24,- Kč

Strávníci 11-14 let: z 23,- Kč na 26,- Kč

Strávníci 15 a více: z 26,- Kč na 29,- Kč
DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU ČINÍ 28,- Kč/den

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
======================================
1. Zadat kód zařízení: 89
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. Zadat heslo: malá počáteční písmena jména a příjmení+číslo čipu bez počátečních nul např.
(jv738)