e-strava Informace jídelny
ZŠ Rychvald, Školní
Rychvald
[0089]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE: 7:30 - 8:30 hod

Tel: 730 521 485
_______________________________________________VÝBĚR STRAVNÉHO NA ÚNOR 2020:


ST 29.1. 7:30 - 8:30 11:30-14:00
ČT 30.1. 7:30 - 8:30 11:30-14:00


PROVOZ JÍDELNY:
11:30-11:45 jídlonosiče,DDM
11:45-14:00 žáci, zaměstnanci

Obědy 2019/2020

Strávníci 7-10 let: 24,- Kč

Strávníci 11-14 let: 26,- Kč

Strávníci 15 a více: 29,- Kč
DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU ČINÍ 28,- Kč/den

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
======================================
1. Zadat kód zařízení: 89
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. Zadat heslo: malá počáteční písmena jména a příjmení+číslo čipu bez počátečních nul např.
(jv738)