e-strava Informace jídelny
ZŠ Rychvald, Školní
Rychvald
[0089]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE: 7:30 - 8:30 hod

Tel: 730 521 485
_______________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE V PROVOZU DO 12.6.2020 Z DŮVODU REKONSTRUKCE JÍDELNY


VÝBĚR STRAVNÉHO NA červen 2020 PRO 1.-5.TŘÍDY:


ČT 28.5. 7:30 - 8:30
PÁ 29.5. 7:30 - 8:30PROVOZ JÍDELNY:
10:30-11:00 jídlonosiče,DDM, CIZÍ
11:00-13:30 žáci
13:30-14:00 zaměstnanci

DÍTĚ MÁ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, JEN KDYŽ JE VE ŠKOLE!!!

Chybí-li dítě ve škole druhý a každý další den a nemáte-li stravu odhlášenou, tato strava propadá bez náhrady a navíc musíte uhradit režijní náklady ve výši 28,- Kč/1den


Obědy 2019/2020

Strávníci 7-10 let: 24,- Kč

Strávníci 11-14 let: 26,- Kč

Strávníci 15 a více: 29,- Kč
DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU ČINÍ 28,- Kč/den
POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
======================================
1. Zadat kód zařízení: 89
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. Zadat heslo: malá počáteční písmena jména a příjmení+číslo čipu bez počátečních nul např.
(jv738)


Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.


Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první, 2-jídlo, 0-odhláška.

Odhlášky stravného vždy na následující den provádějte na internetu vždy nejpozději do 13:30 hod. Poté již odhláška nebude započtena.
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou potvrzené provedené změny.