e-strava Informace jídelny
ZŠ Rychvald, Školní
Rychvald
[0089]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE: 7:30 - 8:30 hod

Tel: 730 521 485
_______________________________________________


Cizí strávníci - od 1.1.2019 dochází k navýšení ceny oběda na 65,- Kč

Výběr stravného na BŘEZEN:

Stř 27.2. 7:30 - 9:00 11:00 - 14:00
Čt 28.2. 7:30 - 9:00 11:00 - 14:00DOPLATEK REŽIJNÍCH NÁKLADŮ ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU ČINÍ 28,- Kč/den

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY
======================================
1. Zadat kód zařízení: 89
2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. Zadat heslo: malá počáteční písmena jména a příjmení+číslo čipu bez počátečních nul např.
(jv738)