e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Koperníkova
Třinec
[0088]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

MILÍ STRÁVNÍCI, RODIČE A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Výše stravného je určena vyhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování.Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce 2018/2019.(31.8.)

INFORMACE ŠJ PRO STRÁVNÍKY:https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?det=set_v&PHPSESSID=8bqe0d3amv6lts53icbvqs9hv4#
Z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni pozvednout cenu obědů k 1.9.2017 následovně:
1.stup. ZŠ 24,- Kč
2.stup.ZŠ 26,- Kč
9.roč. ZŠ 27,- Kč
Dospělí ZŠ a MŠ 33,- Kč(FKSP 15,- Kč

PRODEJ STRAVENEK červen 2020
čt.28.05. 7.00 - 10.00
pá.29.05. 7.00 - 10.00
po.01.06. 7.00 - 08.00

ZŠ 1.st.22 x 24,- = 528,- Kč
ZŠ 2.st.22 x 26,- = 572,- Kč
ZŠ 9.tř.22 x 27,- = 594,- Kč

Vážení rodiče
Obědy placené v hotovosti lze odhlásit do 26.06.2020 pak už nebudou provedeny odhlášky.

Vedoucí školní jídelny.
RODIČE,DÁVEJTE,PROSÍM,DĚTEM UVEDENOU ČÁSTKU NEBO DROBNÉ.


Informace na telefonním čísle vedoucí ŠJ 558 999 304 nebo na vedouci.jidelny@zstrikop.cz

Z provozních důvodů může dojít ke změně jídelníčku.

V době prázdnin, svátků a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

Hotovostní platba - - obědy za hotové se prodávají vždy tři poslední pracovní dny v měsíci v kanceláři ved.škol.jídelny.

Obědy se vydávají prostřednictvím bezkontaktních čípů.Cena jednoho čipu je 100,- Kč,částka je nevratná.

Odhlášky a výběr ze dvou jídel je možný taktéž přes internet.
V případě,že žák/žákyně nebude v době nemoci nebo nepřítomnosti řádně odhlášen,je povinnosti zákonného zástupce uhradit nevyzvednuté obědy v plné výši.tj.+26,- Kč.(režijní náklady + mzda).

e-mailová adresa školní jídelny neslouží k odhlašování stravy.!!!!

Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod.Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout do jídlonosičů, ale jen první den nepřítomnosti strávníka, kdy má nárok na dotovanou stravu.

Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel. Jídlo č.2 se vybírá 3 pracovní dny dopředu do 13.50 hod.

Pro přístup na E- stravu má každý strávník, který si ještě nezadal vlastní heslo, přidělené přístupové heslo ve tvaru: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čípu.

KOD uživatele = číslo čípu

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE na telefonním čísle 558 999 304

Pokud STRÁVNÍK ZTRATÍ ČIP, může 3 dny hlásit své číslo, pak si musí koupit novy.