e-strava Informace jídelny
ZŠ Slezská
Třinec
[0005]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

VÍTÁME VŠECHNY STRÁVNÍKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!!!

Oznámení pro strávníky o alergenech ve školní jídelně.

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví nově povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.12.2014, platí i pro školní jídelny, které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech , a to uvedením u jednotlivých jídel (jen na jídelním lístku).

Jídelní lístek bude proto vypadat následovně:

Na jídelním lístku se uvede pouze číslo alergenu. Seznam alergenů s čísly bude vyvěšen.
Příklad:
polévka krupicová s vejci (1,3,7,9)
kuře na paprice (1,7)
houskové knedlíky kynuté (1,3,7)

Školní jídelna má pouze povinnost informační, stejně jako každý výrobce potravin, je povinna jasně a zřetelně označit vyrobený pokrm s alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.
Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny.Výběr stravného na měsíc červen 2021


7 - 10 let 462,- Kč
11 - 14 let 506,- Kč
15 a více let 594,- Kč


Upozornění pro strávníky!!!
Poslední možnost odhlásit obědy na červen bude
pátek 25. 6. 2021 do 14:00 hod.

Peníze za odhlášené obědy si prosím vyzvedněte u vedoucí ŠJ ve dnech:
28. 6. – 29. 6. 2021
/Týká se strávníků, kteří platí v hotovosti/

Strávníkům, kteří platí inkasem, budou přeplatky
z května a června zaslány na jejich účet.


*Z provozních důvodů může dojít ke změně jídelníčku.

*V době prázdnin,svátků a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

*Bezhotovostní platba za stravování - splatnost je vždy 20. den měsíce na měsíc příští

*Hotovostní platba - obědy za hotové se prodávají vždy tři poslední pracovní dny v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

*Obědy se vydávají prostřednictvím bezkontaktních čipů. Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Použité čipy ani peníze se nevrací.

*Odhlášky a výběr ze dvou jídel je možné taktéž přes internet nebo na objednávkovém terminále ve škole.

*e-mailová adresa školní jidelny neslouží k odhlašování stravy!!

*Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout do jídlonosičů, ale jen první den nepřítomnosti strávníka,kdy má nárok na dotovanou stravu.

*Chce-li se žák stravovat ve dnech,kdy nemá nárok na dotovanou stravu, zaplatí za oběd jeho plnou cenu - /cena oběda + 40,- Kč režie/


*Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel. Jídlo č.2 se vybírá dva pracovní dny předem do 14.00 hod.

*Pro přístup na E-stravu má každý strávník, který si ještě nezadal vlastní heslo, přidělené přístupové heslo ve tvaru: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu

*Kod uživatele = číslo čipu

*Spuštění e-stravy je nyní možné také na www.estrava.cz

*Podrobnější informace na telefonním čísle vedoucí ŠJ
558 988 305

*Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte, kterého dosáhnou ve školním roce /1.9.2020 - 31.8.2021/

7 - 10 let 21,- Kč
11 - 14 let 23,- Kč
15 - a více let 27,- Kč


---------------------------------