e-strava Informace jídelny
ZŠ a MŠ Trojanovice
Trojanovice
[0082]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFORMACE ŠJ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY ZŠ

Změny platné od 12.4. 2021

-Všichni žáci PREZENČNÍ VÝUKY, při rotaci tříd (lichý týden: 2.,3. ročník, sudý týden: 1.,4.,5. ročník), budou mít obědy přihlášeny.

-Odhlašování bude opět probíhat standartním způsobem přes e-stravu. Ve výjimečných případech telefonicky,sms(732 321 366) do 13.30 na den následující. (Pouze v pondělí do 7h ráno).

-Výdej v jídelně ZŠ probíhá od 11.20 do 12.35 h, dle rozvrhu školy, za zvýšených hyg. podmínek určených minist. zdravotnictví.
-Ve školní jídelně se smí stravovat jen žáci přítomní v prezenční výuce.

-Žáci vzdělávající se DISTANČNÍ VÝUKOU, budou mít automaticky oběd odhlášený, a v případě zájmu odběrů do jídlonosičů, musí tuto skutečnost nahlásit telefonicky ved. ŠJ (732 321 366).


-Výdej do jídlonosičů pro žáky vzdělav. distanč. způsobem: od 12.45.do.13.10 přes výdejní okénko u bočního vchodu ZŠ do jídelny.

Změny vyhrazeny, dle aktuálních mimořádných opatření.

-Inkasa a vratky za stravné se provádí běžným způsobem všem strávníkům.


INFORMACE ŠJ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY MŠ

Změny platné od 12.4. 2021

-Od 12.4. jsou ke stravování přihlášení pouze všichni předškoláci.
-Pro tyto děti platí standartní způsob odhlašování stravy rodiči.

Ostatní dětí jsou automaticky ze stravy odhlášeny ved. ŠJ.

Odhlášené obědy budou odečteny v zálohách na následující měsíc, stejným způsobem, jako v předcházejících obdobích.

Děkujeme všem za pochopení a dobrou spolupráci.


S účinností od 1. 9. 2019 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Každý strávník bude mít přidělené uživatelské jméno a heslo.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:30 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte, je možno první den nepřítomnosti, si oběd vyzvednout za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:00–11.25 pro MŠ Lomná 345
12.00 – 12.30 pro ZŠ
11.15- 11.25 pro MŠ Košíčci
11.30 -11.45 pro MŠ Javorníčci

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi i s režijními náklady.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 732 321 366 nebo sms zprávou nebo osobně

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky)
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení do estravy je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům, kteří jsou v jídelně přihlášení na základě odevzdané přihlášky ke stravování. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce. /tzn. do posledního dne předcházejícího měsíce, které provádí jídelna automaticky povolením inkasa z vašeho účtu ve prospěch účtu jídelny určeného pro stravné a školné. Ve výjimečných případech v hotovosti.
V těchto dnech může provádět změny: 1- jídlo, 0-odhláška.
Postup přihlašování uživatele do estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Trojanovice): klikneme na číslo identifikace 082
2. zadat kód uživatele: bude přiděleno zasláno na lístečku, nebo budete obeslání emailem
3. zadat heslo - malé počáteční písmeno od jména a příjmení bez háčků a čárek číslo strávníka. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu
5. musíte souhlasit se zprac. osob. údajů (zaškrtnout políčko) a po té se přihlásíte
6.v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Trojanovice tel: 732 321 366
vedoucí: J. Vachalová