e-strava Informácia jedálne
ZŠ Jubilejní
Třinec
[0081]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov


Přejeme Vám dobrou chuť.

CENY STRAVNÉHO

MŠ celodenní 33,-
MŠ celodenní 7.letí 35,-
MŠ druhá svačinka 10,-

1. stupeň 23,-
2. stupeň 25,-
15ti letí 27,-
svačinka 1. stupeň 14,-
svačinka 2. stupeň 16,-

cizí strávníci 62,-

---------------------------------
Poslední den na odhlášení stravného je 20.02.2020 do 13,00 hod.Výběr stravného na měsíc BEZEN 2020 v pátek 21.02.2020 od 6:00 - 15:00hod a pondělí 02.02.2020 od 6:00-15:30hod. ---------------------------------
Celodenní MŠ 726,- Kč
Celodenní MŠ 7.letí 770,- Kč
Celodenní +2.svačina 924,- Kč


7 - 10 let 506,- Kč
11 - 14 let 550,- Kč
15 let a více 594,- Kč

Cizí strávníci 1364,- Kč

SVAČINKY ZŠ 1.st. 308,- Kč
SVAČINKY ZŠ 2.st 352,- Kč

RODIČE,DÁVEJTE,PROSÍM, DĚTEM DROBNÉ NEBO UVEDENOU ČÁSTKU.
*Bezhotovostní platba na stravování
- vždy k 20. dni předcházejícího měsíce/např.platba na ČERVEN bude inkasována v KVĚTNU/

*Hotovostní platba - obědy za hotové se prodávají vždy 2 poslední pracovní dny v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ od 6,30 - 14,00 hodin.

*Obědy se vydávají prostřednictvím čipových klíčenek. Cena klíčenky je 110,- Kč,tato je vlastnictvím strávníka a při ztrátě si musí pořídit novou.Použité čipy ani peníze se nevracejí.

*Obědy se odhlašují den předem do 13,00 hodin.Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout do jídlonosičů, ale jen první den nepřítomností, pak je nutno obědy odhlásit.K neodlhášeným obědům v dalších dnech nepřítomnosti ve škole budou doúčtovány výrobní náklady na oběd ve výši 31,- Kč na porci.

*Odhlašování stravného je možno telefonicky u vedoucí ŠJ na čísle 558 551 510, nebo přes internet na stránkách www.jmzstrinec.cz, kód jídelny 0081, kód uživatele - číslo čipu, heslo - malá začáteční písmena jména a příjmení + číslo čipu bez nul.

* Spuštění e-stravy je nyní možné na www.estrava.cz

*Podrobnější informace na telefinním čísle vedoucí ŠJ 558 551 510.
-----------------------------------
* Od 7.9.2009 si strávníci mohou vybrat v úterý,středu a čtvrtek jídlo ze dvou druhů. Jídlo č. 2 se vybírá 2 dny dopředu. Jídlo č. 2 si můžete objednat přes internet na , www.jmzstrinec.cz /
-----------------------------------
*Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku/šk. rok trvá od 1.9. do 31.8.následujicího roku./

7 - 10 let 23,- Kč
11 - 14 let 25,- Kč
15- a více let 27,- Kč
Celodenní MŠ 33,- Kč
7.letí 35,- Kč
Cizí strávníci 62,- Kč