e-strava Informace jídelny
ZŠ M.Kudeříkové
Havířov
[0077]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky


PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ, ZPŮSOBY PLATEB, VÝDEJNÍ DOBA JÍDEL, CENÍK, FORMULÁŘE KE STAŽENÍ vše na:

www.zsmk.eu - odkaz JÍDELNA

Kontakt: Nikola Kajpušová, DiS., vedoucí školní jídelny
mobil: 739 407 161
tel.: 596 813 838
email: nikola.kajpusova@seznam.cz

AKTUÁLNĚ:
-----------------------------------------
!!! OD LEDNA 2018 SE STRAVNÉ NAVYŠUJE O 2,-- Kč za oběd z důvodů zvyšování cen potravin !!!
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
!!! OZNÁMENÍ VŠEM RODIČŮM A ŽÁKŮM!!!
!!! PŘI ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD !!!!
VIZ § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. NÁSLEDUJÍCÍ DNY NEMOCI A NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE ŠKOLE SE MUSÍ OBĚDY ODHLÁSIT!!!

POKUD DÍTĚ V DOBĚ NEMOCI NEBUDE ODHLÁŠENÉ, ÚČTUJÍ SE OBĚDY V PLNÉ VÝŠI PROVOZNÍCH A REŽIJNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA PŘÍPRAVU OBĚDA

NEODHLÁŠENÉ A NEVYZVEDNUTÉ OBĚDY PROPADAJÍ.
STRAVNÉ SE ODHLAŠUJE DENNĚ- OSOBNĚ, TELEFONICKY NEBO E-MAILEM.
TEL.: 596 813 838
MOBIL: 739 407 161
E-MAIL: nikola.kajpusova@seznam.cz
PRODEJNÍ DOBA STRAVNÉHO:
denně od 7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

Obecná nápověda
Portál e-Strava od fy Ulrich umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že Vám náš portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám Vaše stravovací zařízení poskytuje.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e-stravou je zapotřebí:

A) U prodeje stravného:

1. Nahlásit číslo magnetické karty
2. Nahlásit své heslo ( libovolné až osmimístné číslo)


B) Na internetu

1. Zadat https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )
2. Zadat www stránky vaší jídelny a pomocí odkazů se dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

Přihlašování e- stravy:

Pro přihlášení je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 0-odhláška.

Registrace uživatele:

1. Vybrat Vaši jídelnu (kliknete na číslo jídelny se kterou chcete pracovat)
- klikneme na číslo identifikace nebo jej napíšeme přímo do příslušného rámečku.
2. Zadat kód uživatele = číslo své magnetické karty nebo čipu, bez počátečních 0.
3. Zadat heslo - (tj. libovolné až osmimístné číslo, které jsme nahlásili u prodeje stravného).
4. Objeví se jméno strávníka a menu.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Můžete si také sami nastavit emailovou adresu, na kterou Vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit Vaše přístupové heslo.

1.stupeň 24,-- Kč
2.stupeň 26,-- Kč
3.stupeň 27,-- Kč
4.cizí strávnici 60,-- Kč