e-strava Informácia jedálne
ZŠ Pohořská 8
Odry
[0004]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Zpráva pro rodiče a strávníky:
Odhlášky dětí z MŠ se berou do 7,00 na tel. 556731909.Ostatní odhlášky den předem do 12,00.
Poslední odhlášky na školní rok 19/20 se berou do středy 24.6.2020.
Na letní prázdniny budou všechny děti odhlášené. Přeplatky za červen budou připsány na účet v červenci. Zálohové platby se nebudou během
prázdnin provádět. Provoz ŠJ bude v prázdninovém režimu. ŠJ bude z provozních důvodů od 20.7. do 9.8.2020 uzavřena.

Od 1.3.2020 změna ceny stravného
Ceny stravného za 1 oběd:

děti do 6 let 30,-Kč / 34,-Kč od 7 let odročeni
děti 6-10 let 20,-Kč
děti 11-14 let 22,-Kč
děti 15 let 24,-Kč
cizí strávníci 58,-Kč

Žáci se ke stravování zařazují podle dosaženého věku v aktuálním školním roce. Školní rok začíná v měsíci září 2019 a končí měsícem srpnem 2020.

Žádáme rodiče strávníků,kteří hradí stravné hotově,aby dodržovali platební termíny. Stravné musí být uhrazeno do 10. dne v měsíci. V opačném případě nebude oběd vydán až do doby, kdy bude platba uhrazena.

Pokladní hodiny od 1. do 10.dne v měsíci

7,00 - 8,00
13,00 - 15,00
Povinnosti rodičů je odhlašovat ze stravování své děti v době nepřítomnosti ve škole. První den je možné dotovanou stravu odebrat, výdej od 10,45 - 11,00hod.
Neodhlášené obědy PROPADAJÍ a rodič musí doplatit režijní a mzdové náklady v částce 36,00Kč za 1 oběd
dle školského zákona č.561/2004Sb.
Odhlášky dětí a zaměstnanců naší školy se provádí nejpozději v den, na který má být oběd odhlášený do 7,00hodin. Cizí strávníci se odhlašují den předem do 14,00hodin.

Provoz kuchyně od 6,00 - 14,30hod.


Provozní řád ŠJ vyvěšen v jídelně
a na stránkách, momentálně není aktuální.

www.zsodrypohorska.czE-strava umožňuje strávníkům jednodušší formu vyřizovaní odhlášení jídel. Ovládání je naprosto jednoduché.Věříme, že portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám naše stravovací zařízení poskytuje.


Návod internetového odhlašování

Pro manipulaci s e- stravou je zapotřebí:


A) Na internetu

* Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )

dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

B) Nainstalovat certifikát

Přihlašování e- stravy:
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška. Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 8.30 hod, 11.00 hod, 14.30 hod,
Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ Pohořská): klikneme na číslo identifikace 0004 nebo 0004 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - (tj. libovolný text, které Vám bylo přiděleno nebo jste nahlásili u prodeje stravného)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu, na kterou Vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.