e-strava Informácia jedálne
SŠ Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613
Havířov Šumbark
[0003]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
DŮLEŽITÉ !!!!


OPATŘENÍ PRO STRÁVNÍKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ- Při příchodu do školní jídelny použijte
dezinfekci na ruce.
- Příbory spolu s ubrouskem Vám osobně předá
obsluha u výdeje jídla.
- Nápoj Vám připraví a předá obsluha u výdeje
jídla.
- Při dojedení stravy, odevzdejte použité
nádobí u sběrného okna, dodržujte odstup a
pořádek.

- Výdejní doba pro cizí strávníky od 12:30 -
13:00 hod.
(Strávník si opatří 2x jídlonosič na výměnu)


!!!NEZAPOMEŇTE SE ODHLAŠOVAT V PŘÍPADĚ
NEPŘÍTOMNOSTI!!!

STEBELOVÁ IVETA ved. školní jídelny


!!!ZMĚNA!!!
VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,
OD LEDNA 2020 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ CEN STRAVNÉHO -
STUDENTI 35,- Kč,
ZÁLOHA NA ÚČET SE ZVYŠUJE ZE 750,-KČ NA 850,-KČ CENA PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 96,- KČ.
DŮLEŽITÉ ODHLAŠUJTE SI OBĚDY, DOPLATEK ZA STRAVU BUDE 61,- KČ !!!!

Od 12. 9. 2019 máme nové čipy číselná řada 401-450 u těchto čipů je záloha 91,- Kč.
U starších čipů zůstává záloha stejná: číselná řada 1-400 85,- Kč

!!! ODHLÁŠKY!!!
Prosím strávníky , aby z důvodu uzávěrky vždy na konci kalendářního roku - prosinec a na konci školního roku červen. Provedli k posledním dnům odhlášky 2 dny předem.V průběhu dvou posledních dnů v tomto období, obědy neodhlašuji kvůli nakoupeným potravinám. Je nutné si tedy oběd vyzvednout. Děkuji za pochopení. Stebelová


Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZMĚNA V OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ JÍDLA Č.2.

- původně 1 den předem do 13 hod -

- NYNÍ 2 DNY PŘEDEM DO 13 HOD -

UPOZORNĚNÍ:
Školní jídelna dnem 1.12.2016 zahájila výdej obědů formou čipu přes čipové zařízení.
Noví strávníci obdrží u vedoucí školní jídelny čip za vratnou kauci 85,- Kč/91,- Kč
V případě poškození nebo ztráty čipu vratná kauce propadá a strávník je povinen si vyzvednout čip nový za vratnou kauci 85,- Kč/91,- Kč.
Poškozený čip se nesmí na snímači používat, protože dochází k poruchám tohoto přístroje (čtečky).
V případě ukončení stravování ve školní jídelně strávník čip vrátí do kanceláře školní jídelny a vedoucí školní jídelny vydá kauci 85,-Kč./91,-Kč


BEZ ČIPU NEBUDE STRAVA VYDÁNA!!!!

Při ztrátě čipu kauce propadá a strávník uhradí kauci novou.Pokud si včas nemohou zakoupit čip nový, či čip zapomenou, mají možnost si každé ráno od 7,00 do 8,00 hod požádat v kanceláři školní jídelny o potvrzení o zakoupení stravy.
Na základě potvrzení jim paní kuchařky stravu vydají.
Při častém zapomínání si zakoupí čip nový.

Studenti a zaměstnanci škol se mají možnost odhlašovat ze stravy na následující den nejpozději do 13 hodin přes internet oběd č.1, oběd č.2 telefonicky, emailem či osobně u vedoucí ŠJ, ve vyjímečném případě( nemoc a pod. ) lze oběd odhlásit osobně či telefonicky do 8,00 hod ještě týž den.

Výběr ze dvou druhů jídel je možný provádět 1 den předem do 13 hodin pro oběd č.1, 2 dny předem do 13 hod pro oběd č.2!!!

Studenti v den onemocnění mají nárok na stravu, další dny nemoci jim nárok na dotovanou stravu zaniká a v případě odběru jídla musí doplatit režijní náklady dle platného ceníku.

Zaměstnanci již první den nemoci nemají na dotovanou stravu nárok, v případě odběru jídla musí doplatit do plné ceny dle platného ceníku.

Výdej obědů ve školní jídelně je 10:45 - 14:15

Dobrou chuť a krásný den přeje všem
kolektiv žen :)

Oznamujeme všem strávníkům, že z provozních důvodů může dojít ke změně jídelníčku.

Děkuji.
Stebelová Iveta
vedoucí školní jídelny
Vedoucí ŠJ - 553 810 058
Kuchyň - 553 810 007

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví nově povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů.Toto nařízení nabývá účinnost 13. prosince 2014, platí i pro školní jídelny, které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech, a to uvedením u jednotlivých jídel (jen na jídelním lístku).

Jídelní lístek proto bude vypadat následovně:
Na jídelním lístku se pouze uvede číslo alergenu. Seznam alergenů s čísly bude vyvěšen na informační nástěnce ve školní jídelně.
Příklad: polévka krupicová s vejcem (1,3,9), kuře na paprice (1,7), kynutý knedlík 1,3).

Školní jídelna má pouze povinnost informační, stejně jako každý výrobce potravin, je povinna jasně a zřetelně označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce, uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Školní stravování zajišťuje stravování podle věkových kategorií a výživových norem.
Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny.
www.outech-havirov.cz


-----------------------------------------

U prodeje stravného:

1. Nahlásit číslo magnetické karty - čipu


Na internetu

1. Zadat https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

2. Zadat www stránky vaší jídelny a pomocí odkazů se dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

Přihlašování e-stravy:

Pro přihlášení je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 0-odhláška.

Registrace uživatele:

1. Vybrat vaší jídelnu (kliknete na číslo jídelny se kterou chcete pracovat)
- klikneme na číslo identifikace nebo jej napíšeme přímo do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele = číslo své magnetické karty- čipu bez počátečních 0.
3. zadat heslo (pin) - (tj. libovolné až čtyřmístné číslo, které jsme nahlásili u prodeje stravného)
4. objeví se jméno strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.