e-strava Informace jídelny
SŠ řemesel Pionýrů 2069
Frýdek Místek
[0061]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

www.ssed-fm.cz - odkaz Poskytované služby a Školní jídelnaPortál e-Strava umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které vám naše stravovací zařízení poskytuje.


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e – stravou je zapotřebí:

A) * prostřednictvím e-mail adresy: korcekova@ssed-fm.cz
* u prodeje stravného

1. Nahlásit číslo čipu
2. Určit a nahlásit své heslo ( libovolné až osmimístné číslo)

B) Na internetu

* Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )

nebo

* Zadat http://www.ssed-fm.cz a pomocí odkazů Poskytované služby a školní jídelna, výběr jídla se dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

Přihlašování e- stravy:
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 0-odhláška. Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 7.00 hod, 10.00 hod, 13.30 hod,
Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ŠJ při SŠED): klikneme na číslo identifikace 0061 nebo 0061 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - (tj. libovolné až osmimístné číslo, které jsme nahlásili u prodeje stravného)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.