e-strava Informácia jedálne
ZŠ Dělnická
Karviná
[0058]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

CENY OBĚDŮ PRO STRÁVNÍKY
ZŠ a MŠ DĚLNICKÁ OD 1. 9. 2014
S účinností od 1. 9. 2014 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané
v naší školní jídelně.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 14:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:15 – 14:00 hodin.
NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává částka 26,-Kč k základnímu stravnému.

Způsob odhlašování od následujícího dne – vždy do 14:00 hodin předcházejícího dne:
prostřednictvím webové aplikace „estrava“
u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 59 757 88 62
e-mailem: kuchyn@zs-delnicka.cz
na jídelně u objednávkového terminálu

CENY STRAVNÉHO

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození vyhláška 107/2005 Sb.
I. stupeň 7-10 let 23,- Kč
II. stupeň 11-14 let 25,- Kč
III. stupeň 15 a více let 27,- Kč
Důchodci Karviná 56,- Kč
Cizí strávníci 59,- Kč


Pokud nebude objednáno dostatečné množství jídla č.2 (minimálně 20 porcí).Jídlo se z provozních důvodů nevaří.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s „estravou“ je zapotřebí:
A) Na internetu
* Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )
B) Nainstalovat certifikát
Přihlašování e- stravy:
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška. Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 8.30 hod, 11.00 hod, 14.30 hod,
Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ- Dělnická): klikneme na číslo identifikace 0058
2. zadat kód uživatele: číslo karty nebo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - (tj.počáteční iniciály jména a příjmení + číslo karty nebo čipu bez počátečních 0)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ-Dělnická tel:597578862
vedoucí: M.Kušnírová