e-strava Informácia jedálne
Masarykova ZŠ Hnojník
Hnojník
[0054]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:
www.zshnojnik.com - jídelna
www.estrava.cz -PC
m.estrava.cz -tablet, mobil

V rámci zkvalitnění služeb školní jídelny Vám nabízíme možnost objednávat si
obědy elektronicky.
Co je nutné udělat?
1. Strávníci, kteří platí hotově se přihlásí osobně u vedoucí ŠJ.
2. Strávníci, kteří platí bezhotovostně kontaktují vedoucí ŠJ telefonicky na tel. čísle: 727 946 230, nebo osobně.


POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY PŘES WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY:
1. Na webových stránkách školy klikněte na odkaz Jídelna – Základní škola – e-Strava nebo přímo na úvodní stránce školy ve spodní části naleznete odkaz na e-Stravu.
2. Zadejte kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. Zadejte heslo: počáteční písmena jméno a příjmení a číslo čipu bez 0, doporučujeme si heslo následně změnit.
4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček zvolit nabídku aktuálního měsíce.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY PŘES www.estrava.cz:
1. Zadejte kód zařízení: klikněte na číslo identifikace 0054 nebo 0054 přímo vepište do příslušného rámečku.
2. Zadejte kód uživatele: číslo čipu nebo karty, bez počátečních 0.
3. Zadejte heslo: počáteční písmena jméno a příjmení a číslo čipu bez 0, doporučujeme si heslo následně změnit.
4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček zvolit nabídku aktuálního měsíce.

Nyní je možné provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn klikněte na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.


Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

Odhlášky lze provádět nejpozději den předem do 14:00 hod.
Druh jídla je možné změnit dva dny předem do 13-:00 hod.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

DLE VYHLÁŠKY MŠMT č. 107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ:
•Má žák, nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
•V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí doplatek 35,-Kč (věcné náklady dle platného ceníku ŠJ.
ZPŮSOB PLATEB
HOTOVĚ – vždy k 1. dni nového měsíce u vedoucí ŠJ
BEZHOTOVOSTNĚ – prostřednictvím inkasního příkazu
•Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu k 15. dni v měsíci, a to zpětně za uplynulý měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti
a vrácení čipové klíčenky.