e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Stará Ves
Stará Ves
[0048]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

S účinností od 1. 9. 2018 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Od 1.9.2018 zanikají stravenky. Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Děti MŠ a cizí strávníci budou mít přidělený číselný kód.
Od 1.9. 2019 se platba z účtu inkasuje dopředu.

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím:
děti MŠ
• na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.
• výjimečně emailem na adrese: jidelna.staraves@seznam.cz opět jeden pracovní den předem do 13.00 hodin

žáci ZŠ a zaměstnanci:
• jen na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.

První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ označeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin, obvykle od 11:15 – 13:00 hodin. Výjimečně lze oběd první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.
Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák - dítě (zákonný zástupce) stravu za sníženou úplatu odebrat nemůže.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 70,- Kč.


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:
1. Zadat kód zařízení: 0048
2. zadat kód uživatele:
číslo čipu, bez počátečních 0
u ostatních (MŠ, cizí strávníci) číslo (kod), který obdržíte od učitelů nebo vedoucí školní jídelny

3. zadat heslo – počáteční heslo se dozvíte při vyzvednutí čipu nebo u svých učitelů v MŠ, písmena pište malými znaky

4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu
5. v hlavním menu zvolte položku jídelníček
6. pak můžete provést změny
7. po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn
8. objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána

Pokud se přihlašujete poprvé přepněte se po přihlášení do klasické estravy, kde si zadáte svůj email, na který budete dostávat potvrzení o všech vámi provedených změnách.

Nezapomeňte si při prvním přihlášení změnit heslo z důvodu bezpečnosti - maximálně 8 znaků. V případě zapomenutí hesla využijte možnosti zaslání nového hesla na email.

Změny v daný den lze provádět jen do 13 hodin!

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Stravenky na měsíc LEDEN 2020 se prodávají v PÁTEK 20.12. od 7.00 do 15.00 hodin.