e-strava Informácia jedálne
MŠ Pečeňany
Pečeňany
[0433]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Informácie pre stravníkov:

Sadzby za stravné:

MŠ Poldenní : 1,02
MŠ Celodenní: 1,27
zamestnanci : 1,26
Cudzí :