e-strava Informace jídelny
MŠ Pečeňany
Pečeňany
[0433]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Informácie pre stravníkov:

Sadzby za stravné:

MŠ Poldenní : 1,02
MŠ Celodenní: 1,27
zamestnanci : 1,26
Cudzí :