e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Soběšovice
Soběšovice
[0421]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Vážení rodiče,
naše škola se na základě žádostí rodičů rozhodla přejít od 1.9.2016 na bezhotovostní platební systém. Platby z účtu za stravu již ve značné míře využíváte. Pro ty z vás, kteří se rozhodli nyní, máme tyto informace:

Co je potřeba udělat?
1. Zajít do banky, v níž máte zřízen účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ : 86-5725050227/0100 – vždy k 15 dni v měsíci!

2. Nahlásit ved. školní jídelny neprodleně číslo vašeho bankovního účtu a zadat dostatečný limit, popřípadě doložit potvrzení o povolení inkasa

3. Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředkůZáloha bude stahována podle počtu pracovních dní a vynásobena sazbou za stravu na jeden den. (např.: 22 dnů za 33,-Kč je 726,-Kč.)
Platba musí být na účet připsána do 25. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce opakovaně nedodrží podmínky splatnosti, může být dítě vyloučeno ze stravování.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme rodiče žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti bude žákovi účtován k běžné částce stravného navíc doplatek 25 Kč/den za neodhlášenou stravu za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Veškeré informace získáte také u vedoucí školní jídelny.