e-strava Informace jídelny
Albrechtova SŠ
Český Těšín
[0041]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:
http://www.albrechtovastredni.cz - školní jídelny - Pro TyršovkuPOSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:

1. Zadat kód zařízení : klikneme na číslo identifikace 0041 nebo 0041 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo ( JPXXX,kde j a p jsou iniciály (počáteční písmena jména a příjmení bez diakritiky a xxxx je číslo čipu bez nul)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Doporučujeme Vám zadat emailovou adresu!!!

Kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo změnit na jiné.

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech můžete provádět změny: 1-první jídlo do 12.30 den předem, 2-druhé jídlo do 12.30 den předem, 0-odhláška.

Změny jsou zpracovávány každý pracovní den do 12.30.
Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Strávník je vyzván k úhradě doplatku.ZPŮSOB PLATEB
HOTOVĚ - VYJÍMEČNĚ
BEZHOTOVOSTNĚ - žáci a zaměstnanci a ostatní. Platba stravného prostřednictvím inkasního příkazu je určena pro žáky a zaměstnance a cizí strávníky.
•Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu k 18.dni v měsíci.
•Náplní platby je stravné na nový měsíc a vyúčtování odhlášek z předcházejícího měsíce.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti.