e-strava Informácia jedálne
MŠ Nemčice
Nemčice
[0417]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Sadzby pre stravovanie v MŠ

Celodenní stravníci 1,12 EUR
Desiata 0,26 EUR
Obed 0,64 EUR
Olovrant 0,22 EUR

Dospelí zamestnanci 0,75 EUR
CUDZÍ 2,25 EUR