e-strava Informácia jedálne
ZŠ Podlesí
Šenov
[0406]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov


Odhlášky prostřednictvím portálu E-strava.

Při zadávání odhlášek postupuje strávník podle pokynů, uvedených na stránkách E-strava.
- na stránkách E-strava:
1. zadat kód zařízení: 406
2. zadat kód uživatele: číslo karty bez počátečních nul
3. zadat heslo - první písmeno jména a příjmení malými písmeny (bez háčků) a číslo karty bez počátečních nul (např.šárka chodková s kartou 0487 se přihlásí heslem sc487)
- objeví se stránky pod jménem uživatele a menu
4. pod odkazem jídelníček zvolit odhlášky
5. potvrdit uložení změn - možnost zadání e-mailu, v tom případě budou na zadanou adresu změny potvrzeny.