e-strava Informace jídelny
MŠ Bystřice
Bystřice nad Olší
[0401]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Postup při odhlašování stravy
V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Dle data a označení dne v týdnu proveďte odhlášku.
Tečka v kolečku na 1. řádku znamená přihlášený oběd.
Tečka v kolečku na 2. řádku se zadává pro odhlášku obědu.
Po ukončení odhlášky je nutné kliknout na tlačítko ULOŽENÍ ZMĚN.
Objeví se hlášení, že odhláška byla uložena.
V případě, že si v nastavení zadáte svůj email, tak Vám budou zpětně chodit zprávy o provedených odhláškách.