e-strava Informace jídelny
ZŠ Komenského
Český Těšín
[0036]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Od nového školního roku 2009/2010 je zaveden elektronický systém výdeje obědů s magnetickými čipy. Strávník obdrží čip za poplatek 110,- Kč, který uhradí při platbě stravného u vedoucí ŠJ. Při poškození nebo ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový čip, za který zaplatí rovněž poplatek ve výši 110,- Kč. (Tento bude vrácen v případě, že žák ukončil školní docházku anebo přechází na jinou školu.) Magnetický čip slouží k identifikaci strávníka, proto musí strávník nosit čip sebou do jídelny. Po projetí čipu přes snímač u výdejního okénka pozná kuchařka co si žák objednal a do které kategorie patří (I.,II.,III.)

Obědy, které dítě odebírá ve školní jídelně jsou dotovány státem. Dítě může odebírat obědy jen pokud je přítomno ve škole. V době nemoci nemá nárok na dotovaný oběd. První den nemoci může rodič oběd odebrat do jídlonosiče, a to od 10.45 - 11.00 hod., od 13.45 - 14.00.Časy se mohou měnit, proto sledujte naše webové stránky... Na další dny nemoci musí obědy odhlásit. V době nemoci lze žáku poskytnout oběd do jídlonosiče, ale v plné nedotované ceně jako cizímu strávníkovi.

Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno: 1 – první jídlo
Jídlo č. 2 si strávník vybírá (objednává) - a to přes internet. V případě nízkého počtu objednávek jídla č. 2 tj. do 20 obědů, se bude podávat jídlo č. 1.
Upozornění: Jídlo č. 2 lze objednávat nejpozději 2 dny předem a to do 13,oo hod.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 14.00 hod. na následující den, ve výjimečných případech do 6.30 hod. v den výdeje stravy.
1. osobně v kanceláři ŠJ
2. telefonicky na čís. 725 881 368
3. prostřednictvím internetu (www.estrava.cz)

Pokud se rodič rozhodne objednávat a odhlašovat obědy prostřednictvím internetu musí u vedoucí ŠJ nahlásit číslo magnetické karty a ta mu sdělí heslo.


Portál e-Strava umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které vám naše stravovací zařízení poskytuje.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Zadat www.estrava.cz (objeví se internetové stránky)
Dostanete se na http:/www.estrava.cz

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníků,. Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1 – první jídlo, 2 – jídlo, 0 - odhláška

Postup přihlašování uživatele e-stravy:
1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ Komenského Český Těšín): 0036 vepíšeme přímo do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu ---- bez počátečních 0 ----
3. zadat heslo (které Vám bylo přiděleno, pokud jste si provedli změnu hesla, nutně musíte nahlásit vedoucí ŠJ)
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána. Je nutno nastavit email pro potvrzení změn na portálu.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7,0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.vedoucí ŠJ