e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Motýlek
Kopřivnice
[0383]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Informace ŠJ pro strávníky

Na základě přiděleného pořadového čísla a hesla, si může každý strávník (zákonný zástupce) provést změny v odhlášení/přihlášení oběda a to nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne na den následující, v případě první varianty oběda.

DRUHÁ VARIANTA OBĚDA, slouží k výběru pouze pro dospělé strávníky a to z důvodu, že nepodléhá plnění spotřebního koše.
Objednání oběda č.2 probíhá dva dny předem do 12:00 hodin.
Kdo si druhou variantu oběda neobjedná, nenahlásí e-mailem, bude mít vždy automaticky navolenou variantu č.1.
Naopak, pokud rodič v systému navolí dítěti variantu 2, bude mu automaticky zrušená.

V případě, že si dospělý strávník navolí variantu č. 2 v době, kdy v jídelním lístku není výběr ze dvou jídel, bude mu oběd úplně zrušen.
Při náhlém onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou (tzv. dotovanou) cenu do přineseného jídlonosiče.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňuji rodiče žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti bude žákovi účtován k běžné částce stravného navíc doplatek za neodhlášenou stravu ve výši 27,- Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.
2) u vedoucí školní jídelny: na e-mailu jidelnamotylek@sdestke-centrum.cz výjimečně telefonicky na čísle: 556 810 242.
Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací e-strava je zapotřebí:
A) Na internetu zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete se na web https://secure.ulrichsw.cz/e-strava/, kde můžete provést odhlášku resp. přihlášku stravy

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Ve stravovacích dnech může zákonný zástupce provádět změny: 1=první jídlo, 0=odhláška.

Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Motýlek): klikneme na číslo identifikace 383 (již přednastaven na našich stánkách)
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo
3. zadat heslo - sděleno prostřednictvím vedoucí ŠJ všem žákům, po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků .
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku, který visí na stánkách školy. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko ULOŽENÍ ZMĚN. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice,
vedoucí ŠJ: Monika Nováková