e-strava Informácia jedálne
ZŠ E.Beneše
Bohumín
[0382]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

TELEFÓN : 59 601 3104
MOBIL : 731130720
ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE,ŽE DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ, A TO OD 1.7.2015.

kategorie - cena stravného ___________________________________________
I.kat - 24,- Kč / 7 - 10 let /
II.kat - 26,- Kč / 11 - 14 let /
III.kat - 29,- Kč /15 a více let/
Učitelé – 33,-Kč
Cizí strávníci – 63,-Kč

POSTUP ODHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:
Internetový portál naleznete na stránce: www.estrava.cz
1. Zadat kód zařízení : klikneme na číslo identifikace 0382 a vepíšeme do příslušného rámečku (číslo pro ZŠ Beneše)
2. zadat kód uživatele: číslo strávníka (např.1556,1442,900)
3. zadat heslo (počáteční písmena jména a příjmení +číslo strávníka (např.Radka Bílá, čís.stráv.3264…)Heslo bude:rb3264
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Odhlášky stravného vždy na následující den provádějte na internetu vždy nejpozději do 12,40 hod. Poté již odhláška nebude započtena.
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou potvrzené provedené změny.