e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Štramberk
Štramberk
[0368]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

STRAVNÉ KVĚTEN 2020
Záloha stravné 05/20 proběhne ke dni 21.4.2020 stravné je započítáno až od 11.5.2020 /vychází tak 15 dnů, které byly odhlášeny za měsíc březen a platba se tedy rovná 0 Kč./ Pokud měl ještě někdo ze strávníků ZŠ odhlášky na konkrétně 9-10.3.2020 má vratek.
U dětí v MŠ záleží na tom, pokud měli jednotlivci odhlášky na jarní prázdniny a taky provoz MŠ byl uzavřen o 3 dny později než ZŠ.

STÁLE PLATÍ, ŽE ODHLÁŠKY PROVÁDÍ PRŮBĚŽNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNA.


ODHLÁŠKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL

na dobu mimořádného opatření uzavření škol související s COVID-19, vedoucí školní jídelny provede žákům ZŠ, MŠ a zaměstnancům odhlášky stravy. Odhlášky budou prováděny průběžně s ohledem na vývoj této mimořádné události.

STRAVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL

S ohledem na situaci uzavřených škol a nejasnému termínu opětovného zahájení výuky bude stravné nadále prováděno zaběhlým způsobem vždy k 20 dni předešlého měsíce. Odhlášky jsou jak je již výše uvedeno prováděny průběžně vedoucí školní jídelny. Odhlášky za měsíc březen budou odečteny v záloze na květen a odhlášky na duben v záloze na červen.
Vážení strávníci,
od 13. 12. 2014 vstoupila v platnost směrnice 1169/2011 EU – značení alergenu.
Školní jídelna je povinna označit vyrobené pokrmy alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí uhlídat každý strávník sám.
Při výrobě jídel není možné se věnovat jednotlivě strávníkům
s potravinovou alergií, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna má pouze informační funkci, tak jako každý výrobce potravin.
Jednotlivé alergeny budou značeny číselně - za pokrmy v jednotlivých dnech uvedených na jídelníčku.

Seznam alergenů
publikovaných ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

1 - Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, jejich hybridní odrůdy)
2 - Korýši a výrobky z nich
3 - Vejce a výrobky z nich
4 - Ryby a výrobky z nich
5 - Arašídy (podzemnice olejná) a výrobky z nich
6 - Sója(sójové boby a výrobky z ní
7 - Mléko a výrobky z něj
8 - Ořechy(skořápkové plody)a výrobky z nich(vlašské, lískové, kešu, para, pistáciové, pekanové, makadamové ořechy, mandle)
9 - Celer a výrobky z něj
10 - Hořčice a výrobky z ní
11 - Sezamová semena a výrobky
z nich
12 - Oxid siřičitý a siřičitany
(v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2, sušené ovoce)
13- Vlčí bob (lupina) a výrobky
z něj
14- Měkkýši a výrobky z nich


CENY STRAVNÉHO

MŠ celodenní 34Kč
MŠ celodenní-7 let 35Kč
Žáci 7–10 let 23Kč
Žáci 11-14 let 25Kč
Žáci 15 a více let 27KčOdhlašování obědů
V systému odhlášek nenastala pro školní rok 2018/2019 žádná změna. Nadále platí odhlášení stravy na týž den do 7h ráno. Volba jídla č.2 je možná nejpozději 2dny dopředu.NEODHLÁŠENÁ STRAVA
První den neplánované nepřítomnosti žáka /nemoc/ lze poskytnout stravu ve výši finančního normativu dle §4 odst9 vyhlášky č.107/2005 o školním stravování. Od druhého dne nepřítomnosti žáka v ZŠ a MŠ je v případě neodhlášené stravy škola povinna účtovat režijní náklady dle kalkulačního listu ve výši 25kč za každý další den.
V praxi:
1 den nemoci – nárok na odebrání dotovaného oběda /cena stravného/ do jídlonosiče v době výdeje v ŠJ.
Od druhého dne nemoci- žák nemá nárok na dotovanou stravu, rodič musí provést odhlášku.

Nezapomínejte odhlašovat i v případě, že dítě v nemoci pokračuje!!!

Zároveň žádám rodiče, aby odhlášky prováděli neodkladně. Časový limit odhlášek do 7.00 ráno téhož dne je ponechán pro případy náhlého onemocnění, kdy nebylo možno tuto událost předpokládat.
Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ


Pokud bude volených jídel číslo 2 v ZŠ méně než 10 porcí, volba bude zrušena a budeme vařit pouze jídlo číslo 1.Strávníci, kteří volili číslo 2, mají oběd číslo 1.

RODIČŮM DĚTÍ MŠ
Upozorňuji rodiče dětí v MŠ, že nemají možnost volby oběda. MŠ má vždy č.1. Pokud navolíte č.2, dítě oběd nemá.


Dále upozorňuji strávníky, že objednávky jídla č.2 končí dva pracovní dny předem v 7.00 hod. ráno. Volte včas!


Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!

Dobrou chuť,
přeje kolektiv zaměstnanců ŠJ
Doporučení výrobce správného zacházení s čipy

- nevystavovat teplotám vyšším + 45 st a nižším
než -10 st
- chránit před přímým slunečním svitem
- chránit před deštěm
- není povoleno se s čipem koupat ani vkládat
do vody nebo jiných kapalin
- nevystavovat čip silnému elektromagnetickému
záření /reproduktor zvuku/
- nevystavovat čip magnetickému poli jako je
magnet
- chránit čip před pádem na zem a jinými
nepřiměřenými otřesy

cena čipu je 93 Kč