e-strava Informace jídelny
ZŠ Komenského 402
Frýdek Místek
[0365]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

POSLEDNÍ ODHLÁŠENÍ NEBO DOKOUPENÍ OBĚDŮ
LZE PROVÉST 25.6.2019 DO 8 HOD.

OD 26.6. DO 28.6.2019 PROBĚHNE VYPLÁCENÍ ODHLÁŠENÝCH OBĚDŮ.


Prodej obědů na ČERVEN 2019


ČTVRTEK 30.05.2019 7.00-8.00 hod.
11.30-14.00 hod.

PÁTEK 31.05.2019 7.00-8.00 hod.
12.00-13.30 hod.


CENY OBĚDŮ

7-10 let 440 KČ
11-14 let 480 KČ
15 let 520 KČ
cizí strávníci 1200 KČUPOZORNĚNÍ!!!!!!
Upozorňujeme na povinnost zák. zástupců odhlašovat obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek ve výši režijních nákladů. Docházka v třídních knihách je kontrolována s výkazem stravovaných osob.___________________________________
S účinností od 13.12.2014 musí být v jídelníčku uváděny alergeny, které jsou součástí jídla. Alergeny budou v jídelníčku označeny číslem. Na nástěnce ve školní jídelně bude seznam alergenů viset v jeho blízkosti, na e-stravě se objeví pod jídelním lístkem.
INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY NA 6. ZŠ


Cena stravného
děti 7 – 10 let 22 Kč
děti 11 – 14 let 24 Kč
děti 15 let 26 Kč
cizí strávníci 60 Kč
čip 100 kč

Pokud nebude čip cizího strávníka aktivován 1 rok, bude vymazán ze seznamu strávníků.

Prodej stravenek na 6. ZŠ
Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.
Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně, a to vždy k 15. dni v měsíci (např. stravné za leden se stáhne 15. února). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Odhlášky
Odhlášky se provádí přes internet (e-strava), na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den.
Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví dlouhou dobu dopředu, odhlašujte 3 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.
Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

E-strava
Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

Postup přihlašování uživatele
1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ - 365)
2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

Dieta
Dietní stravování zajišťuje ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ p. Balogová (tel.č. 558 425 516).ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!!!