e-strava Informácia jedálne
ZŠ Ostravice
Ostravice
[0362]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

STRAVNÉ NA LEDEN 2020
Platba hotovost –
ÚTERÝ 17.12. 2019 9:00 – 14:00
STŘEDA 18.12.2019 6:00 – 11:00

Děti 1. – 4. tř. 20 * 24,- = 480,- Kč
Děti 5. – 8. tř. 20* 26,- = 520,- Kč
Děti 9. tř. 20* 29,- = 580,- Kč

Dospělí – cizí strávníci : 20 * 75,- = 1.500,- Kč


Prosím mějte připraveny drobné –děkuji.

Školní jídelna je v době vánočních prázdnin uzavřena pro cizí strávníky ve dnech od 23.12.2019 do 3.1.2020.
NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 01.04.2019

Vážení rodiče,
z důvodu zvýšení cen potravin si Vás dovolujeme informovat, že ke dni 01.04.2019 dojde ke zdražení stravného o 1,- Kč u dětí v MŠ viz. níže uvedený rozpis.

Mateřská školka

Děti polodenní 3-6 let – 26,-Kč
Děti celodenní 3-6 let – 33,-Kč

Děti polodenní 7 let- 28,-Kč
Děti celodenní 7 let - 35,- Kč
_________________________________________________

Zároveň dochází od 1.4.2019 k navýšení cen pro cizí strávníky a to na částku 75,-Kč/oběd.

U dětí v ZŠ zůstává cena obědů stejná, pouze se zvyšuje částka za nedotovanou stravu (neodhlášené obědy v době nemoci a to na 38,-Kč – v případě neodhlášeného týdne to tedy činí 190,-Kč)

Ostravice 14.3.2019


Prosím, abyste veškeré odhlášky prováděli písemně buďto na e-strava.cz (návod je uveden níže), nebo mailem na jídelna@zs-ostravice.cz, nebo přes žákovskou - děkuji za pochopení.


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce./tzn. do posledního dne předcházející měsíc/
V těchto dnech může provádět změny: 1-jídlo, O-odhláška.


Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Ostravice p.o.): klikneme na číslo identifikace 0362
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmena jméno a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 100,-Kč. Prodej u vedoucí ŠJ.UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.