e-strava Informácia jedálne
ZŠ Ostravice
Ostravice
[0362]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K TOMU, ŽE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY, PROSÍM, ABYSTE VYŘIZOVALI SVÉ ZÁLEŽITOSTI MAILEM A TELEFONICKY - DĚKUJI.


STRAVNÉ NA ŘÍJEN 2020
Platba hotovost – STŘEDA 23.9.2020 7:00 – 11:00
PÁTEK 25.9.2020 7:00 – 11:00

Děti 1. – 4. tř. 19 * 27,- = 513,- Kč
Děti 5. – 8. tř. 19* 29,- = 551,- Kč
Děti 9. tř. 19* 32,- = 608,- Kč

Vážení rodiče, připomínám, že je zákaz vstupu rodičů do budovy školy. Prosím pošlete po dětech. Připomeňte jim prosím uvedené časy. V době vydávání obědů platby nepřijímám. Pokud máte zájem přejít na platbu inkasem, napište na mail jidelna@zs-ostravice.cz .
Prosím mějte připraveny drobné –děkuji.

Od měsíce září nevaříme pro cizí strávníky, z důvodu komplikované personální situace se ve školní jídelně stravují pouze žáci. Děkujeme za pochopení.
Vážení strávníci,
od září 2020 se zvyšuje cena obědů pro všechny kategorie strávníků
I.kat. děti 1-4.třída 27,-Kč
II.kat. děti 5-8.třída 29,-Kč
III.kat. děti 9.třída 32,-Kč
Cizí strávníci 90,-Kč/oběd
Zároveň se zvyšuje cena za režijní náklady na 1 oběd a to na 48,-Kč. To znamená, že při řádném neodhlášení obědu bude v době nepřítomnosti žáka účtována k ceně obědu částka 48,-Kč/den. 1.den neplánované nepřítomnosti si můžete vyzvednout oběd za dotovanou cenu.
Prosím, abyste si zkontrolovali výši inkasa a případně jej navýšili - děkuji
Pavlína Polohová, ved. ŠJ

Prosím, abyste veškeré odhlášky prováděli písemně buďto na e-strava.cz (návod je uveden níže), nebo mailem na jídelna@zs-ostravice.cz, nebo přes žákovskou - děkuji za pochopení.


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce./tzn. do posledního dne předcházející měsíc/
V těchto dnech může provádět změny: 1-jídlo, O-odhláška.


Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Ostravice p.o.): klikneme na číslo identifikace 0362
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmena jméno a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 100,-Kč. Prodej u vedoucí ŠJ.UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.