e-strava Informace jídelny
ZŠ Ostravice
Ostravice
[0362]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení strávníci,
vzhledem k epidemiologické situaci, která trvá od března 2020 a s přihlédnutím k tomu, abychom zajistili bezpečné vydávání stravy dětem, které se přihlásily ke stravování a na základě konzultace a dle pokynu SZÚ a hygienické stanice ve Frýdku-Místku, jsme nuceni od 25.5.2020 v případě zájmu cizích strávníků o stravování v naší jídelně vydávat stravu do jednorázových hygienických obalů, jejichž cena je 8,-Kč za kus.
Dosavadní vydávání stravy pro cizí strávníky a stravování cizích strávníků na jídelně není možné.
Pavlína Polohová, ved. ŠJProsím, abyste veškeré odhlášky prováděli písemně buďto na e-strava.cz (návod je uveden níže), nebo mailem na jídelna@zs-ostravice.cz, nebo přes žákovskou - děkuji za pochopení.


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce./tzn. do posledního dne předcházející měsíc/
V těchto dnech může provádět změny: 1-jídlo, O-odhláška.


Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Ostravice p.o.): klikneme na číslo identifikace 0362
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmena jméno a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 100,-Kč. Prodej u vedoucí ŠJ.UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.