e-strava Informace jídelny
Ferrit s.r.o.
Staré Město
[0352]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vítejte v E-stravě. Stravu objednávejte pokud možno na celý týden, ideálně ve čtvrtek na následující týden.
Menu1 je objednatelné telefonicky na aktuální den do 8 hodin, ostatní Menu2,3,4 je nutno objednávat den dopředu do 14 hodin.
Výdej obědů probíhá v době od 10 do 14 hod.
Objednávka je možná z terminálu v jídelně, nebo přes internet po přidělení jména a hesla ke svému stravovacímu účtu.
Možnost stravování(platba hotově) i pro cizí strávníky, jídelna je součástí ubytovny Ferrit mimo areál závodu.
Informace ohledně alergenů podá vedoucí jídelny.