e-strava Informácia jedálne
ZŠ a MŠ Milíkov
Milíkov
[0336]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 2. 2018 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Každý žák bude mít přiděleno pořadové číslo a heslo.
Rodič žáka a každý z Vás, kdo bude mít přístup k heslu, je povinen do 8:00 hodin daného dne, na který chtějí stravu pro žáka odhlásit, zaznamenat v systému předpokládanou nepřítomnost žáka.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou (tzv. dotovanou) cenu do přineseného jídlonosiče.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme rodiče žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti bude žákovi účtován k běžné částce stravného navíc doplatek za neodhlášenou stravu za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz nejpozději do 8:00 hodin daného dne, na který má být strava odhlášena
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na číslo: 555 444 121

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete se na web htps://secure.ulrichsw.cz/estrava/, kde můžete provést odhlášku resp. přihlášku stravy

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Ve stravovacích dnech může zákonný zástupce provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Milíkov): klikneme na číslo identifikace 0366
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo
3. zadat heslo - sděleno prostřednictvím vedoucí
ŠJ všem žákům, po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků a nastavení e-mailové adresy, aby jste byli informování o provedených změnách
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Milíkov, tel: 555 444 121
vedoucí: Anna Nieslaniková