e-strava Informace jídelny
MŠ Střed
Dolní Lutyně
[0325]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

INFORMACE ŠJ - STŘED KOMENSKÉHO 1009, PRO STRÁVNÍKY

PŘEJEME VŠEM SVÝM NEJMENŠÍM STRÁVNÍKŮM DOBROU CHUŤ!

- Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ JÍDELNÍČKU
- CENA OBĚDŮ SE STANOVUJE PODLE VĚKU DÍTĚTE,KTERÉHO DOSÁHNE VE ŠKOLNÍM ROCE /1.9.-31.8./

CENA STRAVNÉHO OD 1.8.2019

MŠ POLODENNÍ 28,-
MŠ CELODENNÍ 34,-
POLODENNÍ 7LETÍ 32,-
CELODENNÍ 7LETÍ 38,-
ZŠ 1.stupeň 24,-
NOSTE PROSÍM DROBNÉ!

ZAPLACENÉ OBĚDY JE NUTNO V DOBĚ NEMOCI ŽÁKA ODHLÁSIT.
PRVNÍ DEN NEMOCI MÁ MOŽNOST SI OBĚD ODEBRAT DO JÍDLONOSIČE V 11HOD. V KUCHYNI,JINAK DLE DOHODY.DALŠÍ DNY SE DOPORUČUJE ODHLÁSIT, JINAK MU BUDOU PODLE VYHL. 107/2005 sb.O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ ÚČTOVÁNY PROVOZNÍ NÁKLADY VE VÝŠI 41,- KČ + CENA OBĚDU.ZMĚNA OD 1.8.2019.OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ DEN DO PŘEDU DO 12 HODIN ,DÍTĚ SE TAKÉ MUSÍ NAHLÁSIT DEN DOPŘEDU PO NEMOCI,NEBO PO DLOUHÉ NEPŘÍTOMNOSTI!!!JÍDELNÍ LÍSTEK NAJDETE NA E-STRAVA POD ČÍSLEM 325.

OD ZÁŘÍ 2019 BUDE PLATBA ZA STRAVU PROVÁDĚNA PŘEVODEM Z ÚČTU!ŽÁDÁM RODIČE,ABY SI ZŘÍDILI POVOLENÍ K INKASU VE PROSPĚCH ÚČTU 43-8276720267/0100 S LIMITEM 1000,-Kč NA JEDNO DÍTĚ.Dotazník si vyzvednete u vedoucí ŠJ.

INFORMACE PLATBY A STRAVOVÁNÍ U VED.ŠJ NA ČÍSLE 558 848 208,703 481 787
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ!
KDO NEBUDE MÍT ZAPLACENO V DANÉM TERMÍNU,DÍTĚ BUDE BEZ STRAVY!JINAK PO DOHODĚ S VED.JÍDELNY,DĚKUJI

Výběr strávného na říjen 2019
3.10. (6.30 hod -14.30 hod ).
Prosím noste drobné.