e-strava Informace jídelny
MŠ Slovenská 2872
Karviná Hranice
[0313]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Zákonný zástupce žáka je povinen do 14:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:15 – 11:40 hodin.

Způsob odhlašování od následujícího dne – vždy do 14:00 hodin předcházejícího dne:
prostřednictvím webové aplikace „estrava.cz“ nebo
u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 596 349 459, 596 312 153

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s „estravou“ je zapotřebí:
A) Na internetu
* Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )
* nebo m.estrava.cz pro mobil.telefony

Přihlašování e- stravy:
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.

Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace MŠ- Slovenská): klikneme na číslo identifikace 0313
2. zadat kód uživatele: pořadové číslo , bez počátečních 0.
3. zadat heslo - (tj.počáteční iniciály jména a příjmení + pořadové číslo) sdělí vedoucí
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při MŠ Slovenská tel:596 349 459
vedoucí: I.Richterová