e-strava Informace jídelny
MŠ Kozlovice
Kozlovice
[0309]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Stravné v hotovosti na ŘÍJEN se platí v ZŠ
(neplatí pro platby inkasem)

27. 9. 6.00 - 15.00 hod.