e-strava Informace jídelny
MŠ Kozlovice
Kozlovice
[0309]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Stravné v hotovosti na LEDEN se platí v ZŠ
(neplatí pro platby inkasem)

VE ČTVRTEK 19. 12. 6.00 - 15.00 hod.