e-strava Informácia jedálne
SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm
[0294]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

VÝDEJ OBĚDŮ OD 24.2.-27.6.2019
11.30- 14,30 HOD
VÝDEJ OBĚDA 28.6.2019
9,30 - 12,30HOD

POSLEDNÍ ODHLÁŠKY DO STŘEDY 26.6.2019 DO 13.00HOD.


UPOZORNĚNÍ: od 1.9.2018 se upravují ceny stravy:

žáci nižšího stupně 26,-Kč
žáci SŠ 28,-Kč
CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:

www.frengp.cz- stravováníOdhlašování obědů příjmáme do 13. hod. předešlého dne osobně, telefonicky na číslo 595537511 a přes w.w.w.estrava.cz.
První den nemoci studenta se strava vydává do jídlonosiče.Pokud student není ve škole následující dny, nárok na dotaci obědů ztrácí. Oběd musí tedy zaplatit v plné výši( včetně mzdových nákladů) tj. 74,--Kč nebo jej včas odhlásit.Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn.neodhlášená/nevybraná strava/propadá.

Proto je nutné, aby si studenti v době vícedenní nepřítomnosti ve škole nezapomínali obědy odhlašovat(§ 122 ods.2 Zákona č. 561/2004 Sb.)
V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy odhlašovány automaticky, jinak si je studenti musí odhlašovat sami.( výlety,lyžařské kurzy,praxe, atd.)
Vyúčtování omluvených obědů se provádí každý následující měsíc.

UPOZORNĚNÍ:
Student nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.Pokud strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ. náhradní stravenku.
Přihlášky ke stravě platí po celou dobu studia tj. nemusí každý rok odevzdávat přihlášku.V případě odhlášení z obědů v průběhu studia musí změnu nahlásit ved. škol. jídelny.
Pokud student ukončí studium, musí to nahlásit ved. škol. jídelny a součastně vrátit čip.


Výdejní doba obědů:
pondělí - čtvrtek 11,30 hod. - 14,45 hod.
pátek 11,30 hod. - 14.00 hod.


Od 13.12.2014 musí být součástí jídelního lístku
i informace o alergenech obsažených v jídle.