e-strava Informácia jedálne
Střední průmyslová škola F-M, 28.října 1598
Frýdek Místek
[0001]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov

CELKOVÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH:
www.spsoafm.cz - jídelna


Milí strávníci,
školní jídelna při SPŠ, OA bude vařit pro veřejnost i v měsíci červenci a srpnu 2020!

Výdej obědů:
Cizí strávníci - jídelna, tácek 10.30-12.30h
Cizí strávníci - jídlonosiče 10.30-11.30h

Prosíme o dodržování hygienických zásad při COVID-19.

Přeplatky za odhlášené obědy z minulých měsíců se vracejí PO – PÁ 7.30 h – 12.00 h

Děkuji Vám za pochopení Soňa Rusňáková, stravné 558 406 291


Změny, odhlášky na tomto portálu lze provádět den předem do 12 hodin. V daný den se odhlášky provádějí telefonicky na 558 406 291 od 7.00 do 8.00 hodin nebo na e-mailu: jidelna@spsoafm.cz.
POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE E-STRAVY:

1. Zadat kód zařízení : klikneme na číslo identifikace 0001 nebo 0001 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.


Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.

Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 3-třetí jídlo, 0-odhláška.

Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 7.15 hod, 8.05 hod, 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00 hod, 12.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky tzn. neodhlášená (nevybraná strava) propadá.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník*uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Od 1.5.2020 tj. á 55,00 Kč (režijní a mzdové náklady). Strávník je vyzván k úhradě doplatku. Od 1. 5. 2020 strávník ZAMĚSTNANEC SPŠ, OA a JŠ uhradí poplatek do plné výše ceny oběda tj. á 68,00 Kč (režijní a mzdové náklady).ZPŮSOB PLATEB
BEZHOTOVOSTNĚ - studenti SPŠ, OA
•Platba stravného prostřednictvím inkasního příkazu je určena pouze pro studenty SPŠ, OA.
•Přihlášení stravného probíhá vždy na všechny pracovní dny daného kalendářního měsíce.
•Platby jsou pravidelně staženy převodem z účtu.
•Náplní platby je stravné na nový měsíc a vyúčtování odhlášek z předcházejícího měsíce.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti.

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. Nařízení (EU-200/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR - vyhláška 113/2005 Sb.) ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako například restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmeme vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku je příloha - SEZNAM LEGISLATIVNĚ STANOVENŹCH ALERGENÚ s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.

Příklad:
Polévka - krupicová s vejcem /1,3,9/, kuře na paprice, houskový knedlík /1,3,7/


Veškerá osobní data strávníků slouží pouze pro interní účely ŠJ a jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů GDPR.