e-strava Informácia jedálne
ZŠ Kunín
Kunín
[0283]
Ulrich software
Informácie ŠJ pre stravníkov


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného
Na internetu zadat www.estrava.cz.
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce /tzn. do posledního dne předcházející měsíc/
V těchto dnech můžete provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, O-odhláška.
Objednávky jídla č. 2 končí dva pracovní dny předem v pondělí do 10 hodin.

Postup přihlašování uživatele estravy:
1. Zadat kód zařízení 283 (identifikace ZŠ Kunín).
2. Zadat kód uživatele.
3.Zadat heslo (bez diakritiky).
4. Pro přihlášení je nutno potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů.
5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.