e-strava Informace jídelny
ZŠ R.Jašíka
Partizánske
[0022]
Ulrich software
Informace ŠJ pro strávníky

Vážení stravníci.

Výška stravného pre:

ročník 1-4 0,95 €
ročník 5-9 1.01 €
mliečna desiata 0,35 €

cudzí stravníci 2,62 €

trvalý príkaz pre
r. 1-4 - 20 €
5-9 - 21 €
desiata - 7 €

Informáciu o výške stravného na nasledujúci mesiac , alebo odhlásiť stravu môžete aj na tel. čísle 7492803,alebo 0907739820,alebo vo výnimočných prípadoch mailom na adrese lubka.1@centrum.sk do 13,40 hod predchádzajúceho dňa

Strava v ŠJ sa vydáva cez čipové kľúčenky. Cena čipu pre jedného stravníka je 5,- €. V prípade, že stravník odíde zo školy, alebo sa prestane stravovať a vráti čip, bude mu úhrada vrátená.
Stravník je prihlásený na stravu automaticky po úhrade stravného na nasledujúci mesiac. Pokiaľ táto úhrada bude zrealizovaná do dátumu uvedeného na poštovom peňažnom poukaze, nie je potrebné nosiť vedúcej ŠJ doklad o zaplatení.

Odhlásenie stravy na nasledujúci deň je možné do 13,40 hod:
- v aplikácii m.estrava.cz kod zariadenia 22
- cez webovú stránku školy
- u vedúcej ŠJ
Informácie o odhlasovaní cez internet získate u ved. ŠJ.